Rijswijk kiest voor diervriendelijk ganzenbeheer

Landelijk is er een enorme toename van het aantal ganzen en daarom ligt er een opdracht bij provincies en gemeenten om de ganzenpopulatie te beheren. In december 2017 is in Rijswijk het ganzenbeheerplan vastgesteld door het college van B&W. Rijswijk kiest voor een afwijkende diervriendelijke aanpak waar de provincie kiest voor vergassen.

Ganzen langs Prinses Beatrixlaan verplaatst
De evaluatie van de Rijswijkse aanpak is deze week door het college vastgesteld. De evaluatie laat zien dat een reductie van het aantal ganzen is bereikt.

“Het is nog te vroeg om na één jaar te concluderen dat we de doelstellingen al behaald hebben, maar met de geboekte resultaten zijn we zeker op de goede weg”, aldus wethouder Marloes Borsboom (onder meer van dierenwelzijn).

Borsboom: “We zetten het ganzenbeheer in 2019 voort, conform ons eigen diervriendelijk ganzenbeheerplan, met inachtneming van de verbeterpunten uit het evaluatierapport.”

Concreet samengevat betekent dit:

  • de gemeente gaat door met intensieve nestbehandeling, echter in een groter beheersgebied dan 2018;
  • gemeente gaat slimmer gebruik maken van landschappelijke ingrepen om ganzenpopulaties te “sturen” naar gewenste plekken;
  • de opgedane kennis en ervaring gaat de gemeente delen met regionale partners (buurgemeenten, Hoogheemraadschap van Delfland en Provincie Zuid-Holland).

Het evaluatierapport kunt u hier lezen.