Rijswijk in gesprek over toekomst sport

Donderdag 31 januari sprak de Rijswijkse sportwereld met elkaar over de toekomst van de sport in Rijswijk.

Donderdag 31 januari sprak de Rijswijkse sportwereld met elkaar over de toekomst van de sport in Rijswijk.Op uitnodiging van de gemeente dachten de Rijswijkse sportverenigingen mee over wat er nodig is voor een optimaal sportklimaat in Rijswijk. Wethouder Sport Björn Lugthart heette hen welkom, waarna ze met elkaar in gesprek gingen over de toekomstige ontwikkelingen van hun vereniging, die van hun sport in het algemeen en welke voorzieningen daar voor nodig zijn. Het gebruik van sportruimten was daarbij een belangrijk onderwerp.

Aanleiding vormde een onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren naar het gebruik van de Rijswijkse sport accommodaties. Uit het onderzoek blijkt dat door het groeiende aantal inwoners in Rijswijk op den duur het huidige aantal sportvoorzieningen niet meer voldoende zal zijn. Daarom zoekt de gemeente naar oplossingen. Daarbij wil de gemeente gebruik maken van de kennis en expertise van de sportverenigingen en sportorganisaties, het bewegingsonderwijs, sporters en partners op het gebied van gezondheid.

Gezonde en sportieve stad

Wethouder Björn Lugthart onderstreept het belang van een goed sportklimaat in Rijswijk. “Sport is  heel belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Niet voor niets heb ik sport én gezondheid in mijn portefeuille,  voor mij een heel logische combinatie. Mijn ambitie is om van Rijswijk een gezondere en sportieve stad te maken. De sportverenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Daarom hebben we goede sportvoorzieningen nodig en sportaccommodaties die passen bij de toekomst van Rijswijk.”

Creatieve oplossingen

De opkomst tijdens de avond was groot. Er waren 29 vertegenwoordigers van de sportverenigingen aanwezig en een vertegenwoordiging van de raad. Met elkaar gingen ze in gesprek over de binnen-  buitensport in Rijswijk. Waarbij de blik gericht is voorbij 2025. Wethouder Björn Lugthart riep de aanwezigen op om vooral met creatieve oplossingen te komen voor het efficiënter gebruik van de beschikbare sportaccommodaties in Rijswijk. Er zijn veel ideeën opgehaald. Zo kon bijvoorbeeld het gebrek aan ruimte van het Schaakgenootschap direct worden opgelost doordat  volleybalvereniging Inter Rijswijk hun sportkantine aanbood. Een snel resultaat  van de bijeenkomst, waarbij er in de toekomst nog vele zullen volgen.

De opbrengst van de avond neemt het college van burgemeester en wethouders mee in een voorstel aan de gemeenteraad over de toekomst van de sportaccommodaties in Rijswijk.