Rijswijk besluit tot flexibel cameratoezicht

Het Rijswijkse college van B&W heeft deze week besloten om twee mobiele camera-units aan te schaffen voor de aanpak van overlastlocaties. “Met dit besluit wordt voorzien in een breed gedragen behoefte om de komende jaren extra te investeren in veiligheid”, aldus waarnemend burgemeester Bas Verkerk. Het cameratoezicht wordt voorlopig alleen ingezet voor de aanpak van openbare orde overlastlocaties.


Wanneer er sprake is van een overlastlocatie in Rijswijk dan vindt binnen de Driehoek, het overleg tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie afstemming plaats over de inzet van de mobiele camera’s. De inzet van cameratoezicht is een besluit van de burgemeester, maar is aan regels gebonden. Zo kunnen ze alleen worden ingezet als andere, lichtere middelen in de aanpak niet toereikend zijn. Cameratoezicht staat niet op zichzelf, maar moet onderdeel zijn van een probleemgerichte aanpak. Daarnaast moet aan een besluit tot inzet van cameratoezicht een objectieve veiligheidsscan van de politie ten grondslag liggen.

Zoals aangegeven wordt het cameratoezicht voorlopig alleen ingezet voor de aanpak van overlastlocaties. Hierbij voert de politie de operationele regie. Onderzocht wordt nog of de camera’s ook kunnen worden ingezet bij het registreren van afvaldumpingen.

De camera’s kunnen volgend jaar vanaf het tweede kwartaal worden ingezet.