Prestatieafspraken met woningcorporaties gemaakt

De gemeente heeft nieuwe afspraken gemaakt met de woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes. Net als met de organisaties van huurders. Deze zogenaamde prestatieafspraken gaan onder andere over de hoeveelheid sociale woningbouw, leefbaarheid en over duurzaamheid. Elk jaar wordt er gekeken of de afspraken nog wel goed genoeg zijn.

Alle betrokken partijen hebben de Lokale Prestatieafspraken 2019-2022 op 12 december ondertekend. Wethouder wonen Armand van de Laar tekende namens de gemeente. “De groei van Rijswijk zet de komende jaren door," vertelt hij. "Om aan de vraag naar huisvesting te voldoen maakt de gemeente samen met de corporaties afspraken over renovatie en nieuwbouw.”

De belangrijkste afspraken

In de woonvisie en prestatieafspraken worden de volgende prioriteiten aangegeven: betaalbaarheid en beschikbaarheid, zorg, duurzaamheid, en leefbaarheid. Voor 2019 zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:

  • De corporaties bouwen tot en met 2022 in totaal 716 nieuwe woningen;
  • De gemeente houdt vast aan regionale afspraken voor wat betreft de sociale voorraad in Rijswijk;

  • De wijk Te Werve wordt focuswijk. Via een integrale aanpak worden ontwikkelingen op elkaar afgestemd, zoals nieuwbouw van woningen, infrastructurele werken en de uitvoering van de energietransitie;

  • De huidige pilot flatcoach wordt met één jaar verlengd tot begin 2020;

  • Verhuren van maximaal 35 woningen in 2019 voor begeleid wonen aan cliënten van een zorginstelling;

  • In de periode tot en met 2022 gaat Rijswijk Wonen ruim 1100 en Vidomes circa 500 woningen verduurzamen. De woningcorporaties zijn een belangrijke partij in de energietransitie en klimaatadaptatie;

  • De gemeente coördineert de gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen en drugscriminaliteit.​

Prestatieafspraken corporatiesVan links naar rechts: Daphne Braal (directeur Vidomes), Armand van de Laar (wethouder), Kees Karsten (directeur Rijswijk Wonen), Emmy Meurs (voorzitter Bewonersvereniging Rijswijk | BVR), Sylvie Seubert (voorzitter huurdersraad Vidomes).