Plannen voor behoud van het erfgoed Bunkercomplex voortgezet - Toekomst bunkercomplex Overvoorde verzekerd

Het college van b&w heeft een einde gemaakt aan de jarenlange onzekerheid over de toekomst van het Museum Bescherming Bevolking (MBB) op het bunkercomplex Overvoorde. De gemeente gaat ondersteuning bieden aan een plan waarmee het MBB op de kaart gezet kan worden. Het meerjarig plan zal gaan over de financiën, het bieden van educatieve & culturele activiteiten voor de stad en over het goed op peil houden van de gebouwen om verwaarlozing tegen te gaan.

 

In de afgelopen maanden was de gemeente in gesprek met zowel de vrijwilligers van het MBB als met het Nationaal Veiligheidshuis (NVI) met als doel te ondersteunen in het vormen van een beleidsplan voor het MBB, om de huidige situatie te versterken.

“Het is met de inzet van de vrijwilligers van het bunkercomplex en de NVI dat het werk aan de plannen van deze bijzondere plek mogelijk kan worden gemaakt. Het zou doodzonde zijn als we deze plek zouden verslonzen. Daarom vind ik het zo belangrijk dat we als gemeente deze ondersteuning bieden in het maken van een haalbaar toekomstplan met een duidelijke visie. Daarvoor zetten we onze specialistische kennis op het gebied van cultureel erfgoed en museum exploitatie in.”

Rijswijk bezit een uniek educatieve bunkercomplex  die – niet alleen van Rijswijks- maar van nationaal belang is vanwege de hoge cultuurhistorische, architectuurhistorische, bouwhistorische achtergrond. Het bunkercomplex is een uniek en zeldzaam voorbeeld van een verdedigingswerk van de Duitse bezetter dat na 1945 is hergebruikt als civiel verdedigingswerk ten tijde van de Koude Oorlog. Het afluisterstation, van de Duitse bezetter was de enige in Nederland en één van de vier in Europa. Ook was het uniek als civiel verdedigingswerk van de Bescherming Bevolking vanwege de combinatie commandocentrum en opleidingscentrum. In combinatie met buitenplaats De Overvoorde maakt het bunkercomplex extra bijzonder.

Wethouder Besteman op bezoek bij het bunkercomplex waar Paul van Wegberg en Riko van der Stap als vrijwilligers werken.