Pilot basisbanen start in Rijswijk

Meekomen in de huidige economie is niet voor alle mensen haalbaar. De eisen en het tempo op de arbeidsmarkt zijn hoog. Voor veel mensen té hoog. Een groep mensen staat daarmee aan de zijlijn.

 

Om ook deze mensen een kans te bieden werkervaring op te doen, start de gemeente een pilot Basisbanen. De pilot volgt op een motie die op 7 juli 2020 is ingediend en aangenomen in de raad. Wethouder Bentvelzen: ‘In coronatijd is de uitvoering van de pilot niet opgestart. Met de uitvoering van deze motie komen we nu tegemoet aan de wens van de raad. Het vraagt wel een forse investering.’

Pilot Basisbanen

De pilot Basisbanen start in mei voor een groep van 6 tot 10 deelnemers en heeft een duur van twee jaar. De pilot is er op gericht om inwoners die naar verwachting niet op korte termijn aan de slag kunnen in een reguliere baan toch te laten deelnemen, met werk van waarde. Ze doen dat onder begeleiding van een jobcoach, zodat ze een versterkte eigenwaarde krijgen, hun vaardigheden en kennis verbeteren en een verbeterde mentale en fysieke gezondheid krijgen.

Wethouder Bentvelzen: ‘We weten dat werk veel meer is dan alleen een inkomen. Werk geeft ritme, contact met anderen, uitdagingen. Het op peil houden en uitbreiden van je vaardigheden. Wanneer mensen uitgesloten zijn van werk, zijn deze waardevolle aspecten van werk voor hen vaak ook buiten bereik. ‘

Wil van Nunen, raadslid (PvdA): ‘De pilot is bedoeld voor inwoners van Rijswijk die door de gemeente worden aangeduid als ‘participatie-doelgroep’. Onder deze doelgroep vallen inwoners die naar verwachting niet op korte termijn aan de slag kunnen in een reguliere baan. We willen deze inwoners kansen bieden om zinvol werk te doen in de wijk en eigenwaarde te vergroten. Iedereen heeft talenten, die verder ontwikkeld kunnen worden. In andere gemeenten, waar basisbanen zijn ingevoerd, is gebleken dat deelnemers opbloeien in een basisbaan. Daarom ben ik ook blij dat we deze pilot in Rijswijk kunnen starten.’

Starten met een basisbaan

Bij een basisbaan kan gedacht worden aan een wijkconciërge: deelnemers die de wijk in gaan om daar de wijk schoon, heel en veilig te houden. Dat is het schoonhouden van de wijk (tegelijkertijd: fysiek in beweging zijn), buurtwacht lopen, bij buurtbewoners fracties ophalen (bijv. glas naar de glasbak brengen) en het doen van kleine klussen in en om het huis van buurtbewoners. 

Lekker dichtbij : Uit de wijk en voor de wijk

In de pilot worden deelnemers uit de wijk gekoppeld aan activiteiten voor de eigen wijk. De pilot start in de Muziekbuurt. Door de activiteiten te concentreren in een kleiner gebied wordt er verwacht het meest zichtbare resultaat te behalen voor de buurt. Voor een basisbaan ontvangen deelnemers een vrijwilligersvergoeding, aanvullend op de uitkering.

Wethouder Bentvelzen en raadslid van Nunen