Parkeersysteem functioneert, maar er is ruimte voor verbetering.

In februari 2017 is de gemeente Rijswijk overgeschakeld naar een systeem van gefiscaliseerd en digitaal parkeren. Bij de invoering van dit systeem ontstond er kritiek onder inwoners , ondernemers en in de politiek. Het parkeerregime is mede op aandringen van de gemeenteraad en bewoners aangepast per september 2017. Nu, anderhalf jaar na de overschakeling, presenteert het college de beleidsevaluatie.

ParkerenDe centrale vraag van de beleidsevaluatie was: doet dit parkeerregime waarvoor het is ingericht? Verdeelt het op een eerlijkere manier de schaarse parkeerruimte in de stad, voor onder andere bewoners, bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers, werknemers en ondernemers? De hoofdconclusie is: ja, dit systeem werkt beter dan het vorige systeem, alleen is het systeem nog niet optimaal ingericht.

Aanbevelingen

Er worden in de evaluatie dan ook aanbevelingen gedaan om dit doel van het parkeerbeleid beter te behalen. Zo is in het algemeen de parkeerdruk in wijken afgenomen, maar in sommige wijken wel onvoldoende om te kunnen spreken van een succes. Ook de straten grenzend aan betaald parkeergebieden ervaren overlast. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen te treffen. Hierover wil het college in gesprek met de gemeenteraad en belanghebbenden.

Ook de reductiezones (gebieden waar de eerste 2 /3 uur niet betaald hoeft te worden) functioneren. Wel ontstaat hier met enige regelmaat een hoge parkeerdruk. Zeker in de winkelgebieden is het belangrijk goed af te blijven monitoren of het voornamelijk klanten zijn die daar kort parkeren.

In gesprek met de stad

Ook bij de inwoners staat het parkeerbeleid hoog op de agenda. In een onlangs gehouden enquête naar onderwerpen die inwoners belangrijk vinden staat parkeren in de top-10.  Bewoners en gemeenteraad hebben knelpunten aangedragen en suggesties gedaan. Ook hier is onderzoek naar gedaan. Veel knelpunten zijn opgepakt, maar een nieuwe uitvoeringsagenda is nodig. Het college heeft hiervoor een concept laten opstellen en legt deze voor aan de gemeenteraad. Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart: "Je auto op een goede manier kwijt kunnen is voor inwoners belangrijk. Dat is ook wat ik mee heb gekregen  in de vele gesprekken met bewoners hierover. En ik denk dat dit de komende jaren ook wel zo blijft. Het kan altijd beter en gelukkig zijn we wel op de goede weg."