Overheden en waterbedrijven werken intensiever samen aan klimaatbestendige regio

Het klimaatbestendig maken van de regio moet sneller. Dat is een belangrijke aanleiding voor de nauwere samenwerking van overheden en waterbedrijven in Delfland om de regio aan te passen aan steeds extremer weer. Elf gemeenten, twee drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland ondertekenden de zogenoemde Samenwerkingsovereenkomst klimaatadaptie werkregio Delfland 2022-2024.

 

Naast de drinkwaterbedrijven Evides en Dunea gaat het om de gemeenten Delft, Den Haag, Maassluis, Midden-Delfland, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ondersteunen deze samenwerking.

Samen sterker en beter

De partijen zijn in verschillende verbanden al bezig met ontwikkeling en realisatie van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Er zijn al veel goede initiatieven en maatregelen genomen, maar dat is niet genoeg. Regio Delfland wil vooroplopen in de uitwerking van klimaatadaptatie en het aanpassen van het leefgebied versnellen.

Concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld: de aanleg van groene daken, meer groen in versteende openbare ruimte of water bergen onder een plein. Zo kan de bodem weer als spons gaan werken, vangen we water op voor tijden van droogte, is er minder kans op wateroverlast en is er meer verkoeling op en in de straat (ook leidingwater moet koel blijven). Maar ook meer water vasthouden in het landelijk gebied en een klimaatbestendige glastuinbouw zijn belangrijke doelstellingen. Voor inwoners en bedrijven geldt de oproep: ga bewust en duurzaam met water om én draag bij aan wateropvang, vervang je tegels in je tuin voor groen!

Een van de concrete maatregelen van watermanagement in Rijswijk voor het behoud van droge voeten; wethouder Stadsbeheer Armand van de Laar bij het plaatsen van een overstortput die ervoor zorgt dat schoon regenwater doorstroomt de grond in.

 

Deelnemende partners aan deze regionale samenwerking: