Ouders en jongeren positief over jeugdhulp

Jongeren en ouders zijn over het algemeen positief over de jeugdhulp die ze krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in 10 Haaglanden-gemeenten. In het 'cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp regio Haaglanden' is aan jongeren en ouders die gebruikmaken van gespecialiseerde jeugdhulp gevraagd hoe zij de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdhulp ervaren.

Onderzoeksrapport JeugdhulpBijna 1.000 jongeren van 12 jaar en ouder en ouders met kinderen tot 18 jaar die jeugdhulp krijgen, hebben een vragenlijst ingevuld. De vragen gingen over de toegankelijkheid van hulp, de bejegening, de uitvoering van de zorg en de effectiviteit van de jeugdhulptrajecten. Een aantal conclusies uit het onderzoek: 

  • De hulp wordt door ouders en jongeren gewaardeerd met een 7,8.
  • Ongeveer 80%van de jongeren en de ouders weet waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben.
  • Ongeveer 80% zegt de hulp te kunnen krijgen die nodig is. Bijna een vijfde van de respondenten lukt dat niet.
  • Volgens 90% van de ouders voelt hun kind zich beter door de hulp. Dat geldt ook voor 80% van de jongeren.
  • Ongeveer driekwart van de ouders én de jongeren vindt dat zij door de hulp beter problemen kunnen oplossen.
  • 79% van de ouders en 65% van de jongeren heeft meer vertrouwen in de toekomst dankzij de hulp die zij krijgen of hebben gekregen. 

Wat kan beter?

Op de vraag wat er beter kan noemen jongeren en ouders de snelheid en duur van de aanvraagprocedure, en de wachttijd tot de daadwerkelijke intake en start van het hulpverleningstraject. Ook de snelheid van handelen en reageren door hulpverleners vinden zij voor verbetering vatbaar. De aansluiting van de hulp op de hulpvraag kan ook beter, volgens jongeren en ouders.

Bekijk hier het volledige onderzoeksrapport jeugdhulp Haaglanden