Opknapwerk van groen en paden in het Wilhelminapark

Het Wilhelminapark wordt omgevormd tot een gevarieerder, aantrekkelijk groen en beter bereikbaar park, dat ruimte biedt aan een grotere verscheidenheid aan activiteiten. Hiermee zal het park beter voldoen aan de wensen van de mensen die in de directe omgeving of wat verder van het park wonen. De ambitie is om het Wilhelminapark in een stadspark te veranderen, waar verblijfskwaliteit en natuurwaarden hand in hand gaan en mensen samenkomen om te recreëren en om van de natuur en de rust te genieten.

 

De eerste herstelwerkzaamheden van het groen zijn dit voorjaar gestart. Bij de toegangsweg is ongewenst parkeren onmogelijk gemaakt en komt een kleurrijke beplanting. Langs de fietspaden is de overmatige begroeiing van braamstruiken aangepakt en er zijn kruidenmengsels ingezaaid om meer kleur te krijgen.

Het groen wordt aantrekkelijker gemaakt en er komt meer variatie in groen waardoor het voor meer mensen aanlokkelijker is om het park te gebruiken. Daarmee ontstaan kansen om het Wilhelminapark te ontwikkelen tot een stadspark, waar recreatie, educatie, natuur, spel en sport een plek krijgen maar ook rust, ruimte en natuurbeleving geboden wordt.

De komende maanden blijft de gemeente uitvoering geven aan de algehele uitstraling van het park. 

Meer weten? Bekijk hier het Landschapsplan Wilhelminapark

In onderstaand filmpje leidt wethouder Armand van de Laar (Stadsbeheer) u rond bij het opknapwerk van groen in het Wilhelminapark