Op verzoek uitstel van betaling aan gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk verleent op verzoek aan inwoners, ondernemers, en instellingen uitstel van betaling voor alle openstaande verplichtingen aan de gemeente Rijswijk.

Gezien de huidige situatie verleent gemeente Rijswijk op verzoek uitstel van betaling aan inwoners, ondernemers en instellingen. Heeft u nog openstaande en dus nog te betalen rekeningen (invordering) bij gemeente Rijswijk? Neemt u dan contact met ons op.

Regeling

  • Uitstel van betaling geldt tot 1 september 2020. Na ontvangst van uw verzoek per e-mail stopt de invordering.
  • De invorderingsrente voor gemeentelijke belastingen wordt verlaagd van 4% naar 0,01%.

Aanvragen

Wilt u gebruik maken van deze maatregel, dan kunt u dit aanvragen via uitstelvanbetaling@rijswijk.nl

Vermeld duidelijk in uw mail:

  1. Voor welke vordering(en) u uitstel wilt.
  2. Het bedrag waar het om gaat.
  3. Uw naam, naam van de organisatie of instelling.
  4. Het betalingskenmerk, aanslagnummer, kenmerk of notanummer.

Na het ontvangen van uw e-mail nemen wij contact met u op.

Let op: voor boetes die zijn opgelegd op basis van de noodverordening kunt u géén uitstel aanvragen.