Ontwikkeling van het Havenkwartier gaat verder - Contracten met vrijwel alle projectontwikkelaars van fase 1 getekend

De afgelopen periode is de gemeente Rijswijk met vrijwel alle projectontwikkelaars van fase 1 van het Havenkwartier een intentieovereenkomst aangegaan. In deze contracten spreken gemeente en ontwikkelaars af dat zij samen het Havenkwartier gaan verstedelijken, verlevendigen en vergroenen. Voor alle plannen stemmen de ontwikkelaars zorgvuldig af met de bewoners en bedrijven in de omgeving. Een informatiebijeenkomst voor bedrijven en bewoners vindt na de zomer plaats.

 

Verstedelijken, verlevendigen en vergroenen van het Havenkwartier

Terwijl bestaande bedrijven doorgaan met hun activiteiten, wordt het Havenkwartier de komende jaren levendiger door ongeveer 1.900 woningen te bouwen en leegstaande kantoorgebouwen om te bouwen naar woningen. Verder komt er ook horeca, een supermarkt en allerlei andere voorzieningen. Er loopt een onderzoek naar de herinrichting van de haven. Het openbaar gebied wordt aansluitend aan de bouwprojecten vernieuwd. De projectontwikkelaars richten ook tenminste 1,5 hectare van hun bouwgrond in als groene openbare ruimte. Zo ontstaan er aangename wandel- en fietsroutes met ontmoetingsplekken door het gehele Havenkwartier.

Fase 1

Van 2023 tot en met 2028 bouwen de ontwikkelaars ongeveer 1.900 woningen in zes projecten.  Aan de Handelskade 74 verandert de parkeergarage in een parkeerhub: dit is een punt waar de overstap tussen verschillende vervoerswijzen is geregeld. Bij een parkeerhub kunnen mensen hun auto parkeren en vervolgens overstappen op het openbaar vervoer, een deelscooter of de fiets.

  • Harbourpark (voormalige Indola Fabriek) aan de Handelskade/ Klipperstraat/ Nijverheidsstraat van Ridge/ Dev_real estate. Het bouwprogramma bestaat uit: ± 300 appartementen, ± 3.900 m2 bedrijvigheid, ± 2.000 m2 voorzieningen, ± 135 parkeerplaatsen op de locatie zelf en de overige parkeerplaatsen parkeerhub. De verwachte bouwperiode is van het 2e  kwartaal 2023 tot en met begin 2026.
  • Urban Parks aan de Burgemeester Elsenlaan 329 van projectontwikkelaar VanWonen. Het bouwprogramma bestaat uit: ± 600 appartementen, ± 4.400 m2 bedrijvigheid, ± 210 parkeerplaatsen op de locatie zelf en de overige parkeerplaatsen in de parkeerhub. De verwachte bouwperiode is het 4e  kwartaal 2023 tot en met medio 2026.
  • De Havenmeester aan de Burgemeester Elsenlaan 325 van ontwikkelcombinatie Novaform-Downtown BV. Het bouwprogramma bestaat uit: ± 195 woningen, ± 300 m2 commerciële ruimten, parkeren op locatie Steenplaetstraat 6. De verwachte bouwperiode is het 4e  kwartaal 2023 tot en met 3e kwartaal 2026
  • De Landtong aan de Nijverheidsstraat 3-9 van BPS Real Estate/ Rebirth Development. Het bouwprogramma bestaat uit: ± 125 appartementen, ± 1.500 m2 bedrijvigheid, ± 115 parkeerplaatsen. De verwachte bouwperiode is van 2024 tot en met 2026.
  • Sijthoff aan de Van Benthemlaan 16 van Statenproject Development BV. Het bouwprogramma bestaat uit ± 670 woningen, ± 3.900 m2 bedrijvigheid, ± 730 parkeerplaatsen en een hotel-businesscenter in het leegstaande Sijthoff-gebouw. De verwachte bouwperiode is van 2025 tot en met 2028.
  • De Koopman aan de Koopmanstraat 3 van Redenburg BV. Het bouwprogramma wordt op dit moment onderzocht.

De projectontwikkelaars en de gemeente stemmen de bouwwerkzaamheden op elkaar af. Zo blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Bewoners en ondernemers worden geïnformeerd over de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en de communicatie.

Fase 2

Het gebied tussen de straten Industriekade, Limpergstraat, Steenplaetsstraat en de Koopmansstraat in het Havenkwartier behoren tot fase 2 van de ontwikkeling. Hiervoor moeten de plannen nog worden uitgewerkt. De bouwplannen voor fase 2 starten op zijn vroegst in 2025.

Vernieuwing Havenkwartier tot nu toe

In 2018 werden de eerste projecten voor de vernieuwing van het Havenkwartier opgeleverd. Het kantoorpand aan de Koopmanstraat 1 werd verkaveld tot 62 kluswoningen. Daarnaast werd Harbour Village opgeleverd. Dat is een project met 66 kleinschalige bedrijfsruimten, dienstverlening en horeca aan de Nijverheidsstraat en de haven.

Op dit moment  verbouwt Veluwezoom Verkerk Bouw BV het voormalig kantoorgebouw aan de Burgemeester Elsenlaan 321 naar 142 appartementen in de vrije huursector. De appartementen variëren in grootte van ongeveer 42 m2 tot 115 m2. Op de begane grond komen woonwerkwoningen. Daaromheen komt een groene tuin met ruimte voor fietsenstallingen. Onder de tuin en het pand ligt een tweelaagse parkeergarage met ook ruimte voor fietsenstallingen en bergingen.  De verbouwing is naar verwachting eind 2023 klaar.

De gemeente Rijswijk gaat in het 3e kwartaal van dit jaar de riolering in de Koopmansstraat en Van Benthemlaan vernieuwen.

Meer informatie

Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Klantcontactcentrum van gemeente Rijswijk. Bel 14 070 (optie 4, lokaal tarief) of per mail: havenkwartier@rijswijk.nl. De vernieuwing van het Havenkwartier is ook te volgen op www.rijswijk.nl/projecten/havenkwartier. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van het Havenkwartier.