Ontwerp nieuw natuurcentrum Wilhelminapark onthuld

Gisteren onthulde wethouder Armand van de Laar samen met de vrijwilligers van de Stichting Natuurtuin Wilhelminapark het ontwerp voor het nieuwe Natuur- en Milieu Educatiecentrum Wilhelminapark. Daarmee werd het startsein gegeven aan de realisatie van dit nieuwe multifunctionele gebouw.

 

Het nieuwe NME-centrum vervangt de oude “Blokhut” die aan het eind van de levensduur is. Het centrum biedt onderdak aan de NME-activiteiten van de Stichting Natuurtuin Wilhelminapark, zoals natuurlessen aan kinderen uit Rijswijk of natuurinventarisaties. Ook andere maatschappelijke organisaties uit Rijswijk kunnen het multifunctionele gebouw gebruiken voor hun educatieve, sociale en groene activiteiten.

Wilhelminapark

Het ontwerp en de aanbesteding van de Blokhut is uitgevoerd in nauwe samenwerking met vrijwilligers van de Stichting Natuurtuin Wilhelminapark. Wethouder Armand van de Laar (Stadsbeheer & Ruimte) spreekt zijn waardering daarover uit: “Die inzet verdient alle waardering en ondersteuning. Daarom ben ik blij dat de gemeenteraad het geld heeft vrijgemaakt om dit nieuwe centrum te ondersteunen. In ons groenbeheerplan staat dat we de kwaliteit van onze parken en landgoederen versterken, waardoor het groen nog aantrekkelijker wordt voor onze inwoners en dieren. Dit geldt ook voor het Wilhelminapark. De gemeente ontwikkelt het park de komende jaren tot een stadspark dat voldoet aan de behoeften van inwoners. We investeren in recreatieve verbindingen, sport- en spelvoorzieningen, divers groen, kunst, cultuur en evenementen en het realiseren van een horecavoorziening. Daarom ben ik erg blij dat we het traject met deze goede samenwerking inmiddels hebben afgerond en we tot de uitvoering over kunnen gaan”.

Duurzaam en flexibel

Het nieuwe centrum is helemaal van hout gemaakt. Op de zonnige zijde van het dak worden zonnepanelen geplaatst zodat het gebouw in eigen energiebehoefte kan voorzien. De schaduwzijde van het dak wordt een zogenaamd “groen dak” zodat regenwater beter benut wordt. De inrichting van het centrum is flexibel en kan worden aangepast zodat zoveel mogelijk verschillende activiteiten in het gebouwd kunnen plaatsvinden.

De sloop van de oude Blokhut start op korte termijn, na de zomer zal het nieuwe centrum in gebruik kunnen worden genomen.

 

Wethouder Armand van de Laar en de Stichting Natuurtuin onthullen de nieuwe Blokhut