Onderscheiding voor Henny van der Horst

Dinsdag 6 februari reikte de burgemeester Michel Bezuijen, aan het eind van de gemeenteraadsvergadering, een Koninklijke onderscheiding uit aan raadslid Henny van der Horst–van Roon. Van der Horst is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Henny van der Horst en burgemeester Michel Bezuijen (Foto Erwin Dijkgraaf)
Henny van der Horst neemt tijdens de raadsvergadering na achttien jaar afscheid als raadslid. In die achttien jaar heeft zij zich sterk gemaakt voor verschillende onderwerpen: van de ouderenzorg en jeugdzorg, tot het onderwijs en de terugkeer naar het oude stadhuis. Naast haar raadswerk is Van der Horst al sinds 2001 Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

In 2000 begon Van der Horst halverwege de raadsperiode als raadslid voor Onafhankelijk Rijswijk. Na de verkiezingen van 2002 zette zij haar raadswerk voort onder de naam Gemeentebelangen Rijswijk. In de jaren daarop groeide Gemeentebelangen Rijswijk uit van een eenmansfractie tot de grootste partij in de raad. In 2014 maakte Van der Horst opnieuw bekend als eenmansfractie verder te gaan. Ditmaal onder haar eigen naam: Fractie Van der Horst.

Voor haar jarenlange inzet in de lokale politiek is zij bij Koninklijk besluit van 21 december 2017 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.