“Ondernemers op de troon”

Begin dit jaar is de gemeente gestart met een onderzoek naar de dienstverlening aan ondernemers. Hoewel het onderzoek vroegtijdig is afgebroken i.v.m. de uitbraak van het COVID-19 virus, hebben meerdere ondernemers hun input kunnen geven via een vragenlijst, een interview en een ondernemersontbijt in Oud Rijswijk.

 

Wij hebben alle input verzameld en op basis hiervan zes doelstellingen geformuleerd waarmee we aan de slag gaan. Zie hiervoor de flyer.

Om de transparantie te vergroten en daarbij ook de informatievoorziening richting ondernemers te vergroten, zijn wij binnenkort ook via Linkedin te benaderen. Via dit kanaal kunnen vragen gesteld worden, maar vindt ook informatiedeling plaats over relevante ontwikkelingen. Met collega’s gaan we daarnaast actief aan de slag om de website nog beter in te richten zodat informatie snel te vinden is. Tot slot wordt  het mogelijk gemaakt om anoniem feedback te geven over de dienstverlening nadat u contact hebt gehad met ons. Op deze manier kunnen we jaarlijks de vooruitgang evalueren.