Noodkap langs A4

Bij een boomveiligheidsinspectie is gebleken dat zo’n 60 bomen langs de A4 van dermate slechte kwaliteit zijn, dat de gemeente Rijswijk genoodzaakt is om deze met spoed te kappen. Het betreft bomen die bij omvallen op de snelweg terecht komen, aan de zijde van het Elsenburgerbos. Deze werkzaamheden worden deze week uitgevoerd.

 

Omdat de desbetreffende bomen moeilijk bereikbaar zijn, is het nodig om een deel van de werkzaamheden ’s nachts uit te voeren. Een rijbaan van de A4 wordt dan ook tijdelijk afgezet. Een deel van de gekapte bomen worden in het park verwerkt, waar ze een belangrijke functie voor flora en fauna zullen hebben. De overige 400 bomen op deze locatie vertonen geen of beperkte gebreken en kunnen gehandhaafd blijven. Herplant vindt later plaats in de vorm van struiken en heesters.