Nieuwjaarstoespraak burgemeester Michel Bezuijen 2020

Hier kunt u de volledige nieuwjaarstoespraak van burgemeester Michel Bezuijen lezen en bekijken.

Beste Rijswijkers en andere aanwezigen,

Wat fijn dat u er bent! Namens het gemeentebestuur heet ik u van harte welkom en wens ik u een fantastisch nieuw jaar. Ik hoop dat 2020 een voorspoedig jaar voor u wordt, met veel geluk en gezondheid. Ieder jaar ben ik weer verheugd hoeveel mensen de moeite nemen om naar de nieuwjaarsreceptie te komen, om elkaar persoonlijk het beste te wensen. Ik vind dat een zeer waardevolle traditie.

Vanavond wil ik met u stilstaan bij deze en andere tradities.  Sommige tradities zijn al stokoud, andere zijn net ontstaan. Maar hoe oud ze ook zijn; ze hebben gemeen dat ze zijn gebaseerd op vaste gewoonten en rituelen. Tegelijkertijd zijn tradities zelden in beton gegoten. Gaandeweg passen we ze aan, aan de tijd waarin we leven. Ze ‘evolueren’ zeg maar, om een wat deftiger woord te gebruiken.

Onze nieuwjaarsreceptie is hiervan een goed voorbeeld. We houden de receptie al jaren. Sinds een paar jaar is er echter een element bijgekomen, of beter gezegd ‘ervoor geplaatst’: de voorstelling ‘de Glans van Rijswijk’. Eerder op de avond heb ik in de grote zaal met vele anderen weer genoten van al het talent uit het Rijswijk. Prachtig! Voordat ik verder ga wil ik graag een groot applaus voor iedereen die aan de voorstelling heeft meegewerkt… Dank u wel.

Een element dat we vorig jaar aan deze receptie hebben toegevoegd is een filmpje van de hoogtepunten in Rijswijk van het afgelopen jaar. Ook dit jaar heeft RijswijkTV weer een jaaroverzicht gemaakt, dat u zojuist heeft kunnen zien. De tijd dat de stad uitloopt voor een uitgebreide toespraak van de burgemeester is passé. Vandaag de dag moet alles kort, korter, kortst. En het liefst met beeld, want dat zegt meer dan duizend woorden.  Dus het jaaroverzicht is een mooi voorbeeld van een traditie die met de tijd meegaat.

De komende jaren ontwikkelt onze traditionele nieuwjaarsreceptie weer verder. Als u achter mij uit het raam kijkt begrijpt u wellicht al waar ik op doel. De renovatie van het oude stadhuis is begonnen. In de toekomst kunnen we in het Huis van de Stad proosten op het nieuwe jaar.

Dames en heren,

U snapt mijn punt. Tradities moeten we koesteren, maar ook durven aanpassen aan onze tijdsgeest. Als ik al zo uitgebreid kan vertellen over een traditie als de nieuwjaarsreceptie, dan kunt u zich voorstellen wat er zou gebeuren als ik over een traditie begin als Sinterklaas… Precies, dat ga ik niet doen. Ik sta slechts tien minuten geprogrammeerd, niet avondvullend.

Waar ik wel wat over wil zeggen is de traditie om iets in de brand te steken tijdens de jaarwisseling. We zijn dat normaal gaan vinden. Gewoon één keer per jaar de buitenboel in de hens, dat moet toch kunnen nietwaar? Nou, ik vind die opvatting niet meer kunnen. Als Oud en Nieuw een evenement zou zijn, dan zouden we de vergunning vandaag de dag weigeren. Ik bedoel maar.

In aanloop naar de jaarwisseling deed het grote aantal brandjes en incidenten het ergste vermoeden voor oudjaarsnacht. We hielden ons hart vast. Gelukkig viel het uiteindelijk mee en heeft Rijswijk een relatief rustige oud en nieuw beleefd. De schade is dit jaar gehalveerd en daar ben ik natuurlijk blij mee.

Al is het tegelijkertijd wel wrang om van een rustige jaarwisseling te spreken, terwijl de cijfers laten zien dat onze hulpdiensten het drukker hebben gehad dan ooit. Zo moest de brandweer 65 keer uitrukken in Rijswijk en dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Geen cijfer om trots op te zijn.

Ook dit jaar ben ik tijdens de nieuwjaarsnacht weer de straat op gegaan met onze agenten, brandweermensen, ambulancepersoneel en gemeentelijke handhavers. Met eigen ogen heb ik gezien hoe hard ze zich hebben ingezet om alles in goede banen te leiden. Ik heb grote bewondering voor de professionaliteit van onze hulpverleners en iedereen die hier verder nog een bijdrage aan heeft geleverd. Ik wil u dan ook vragen om een groot applaus, speciaal voor iedereen die met oud en nieuw heeft gewerkt.

Dames en heren,

Ook de Oud en Nieuw-traditie vraagt om een evolutie. Hoe? Dat is nog onderwerp van gesprek. Zeker als het gaat om het verbod op vuurwerk. Maar voor mij is het klip en klaar: ik deel de opvatting van mijn collega Johan Remkes en ben van mening dat we nu echt stappen moeten gaan zetten. Wat mij betreft komt er nu een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. In mijn ogen is dit de eerste stap naar een veiligere oud en nieuw viering.

Maar laten we ons geen illusies maken. Wat we nodig hebben is een andere mindset. Een mentaliteitsverandering. Dat we sommige dingen niet meer accepteren. En tegelijkertijd open staan om de dialoog te voeren over hoe onze tradities zouden moeten veranderen. Op een verdraagzame manier, met respect voor ieders mening.

Een andere traditie waar ik bij wil stilstaan is van een heel andere orde. Het is geen controversiële traditie, maar wel eentje die ons met de neus op de feiten drukt hoe vreselijk mis het kan gaan als verdraagzaamheid en respect hebben voor elkaar uit het oog worden verloren. Ik heb het over onze traditie van herdenken van de Tweede Wereldoorlog.

Het jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar vrijheid. In mei is het precies 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en voor het eerst in vijf jaar weer kon proeven aan het bijzondere en gelukzalige gevoel van vrijheid. Een afwijkende mening , geloofsovertuiging of achtergrond was niet meer iets levensgevaarlijks. Hoewel de oorlog ver achter ons ligt, is het in sommige opzichten actueler dan ooit.

De komende maanden vinden in onze stad diverse activiteiten plaats die in het teken staan van 75 jaar vrijheid. Ik noem bijvoorbeeld de onthulling van een speciaal Levenslicht, op het plein voor het Museum Rijswijk, op woensdag 22 januari. Of de bijzondere Vrijheidsmaaltijd op 5 mei bij Brasserie Bijna Thuis. En op zaterdag 23 mei vindt hier in de schouwburg een bijzonder concert plaats, speciaal voor onze veteranen en alle inwoners. Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg organiseren we dan een concert van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Ik hoop u bij deze activiteiten te ontmoeten.

Terug naar mijn nieuwjaarsboodschap: tradities hoeven niet te verdwijnen, maar wel evolueren zodat ze bij de tijd blijven passen. Juist in Rijswijk zouden we hiertoe in staat moeten zijn. In een wereld die steeds meer polariseert, is het denk ik juist de kracht van een hechte gemeenschap als de onze, om gezamenlijk met alle betrokkenen tradities te bespreken en problemen op te lossen.

Ik realiseer me heel goed dat mijn invloed als burgemeester beperkt is, en dat mijn woorden er niet toe gaan leiden dat het ineens allemaal pais en vree wordt in Rijswijk. Een mentaliteitsverandering is sowieso geen sprintje, maar eerder een marathon. En u weet dat ik zelf graag marathons loop. Maar ik geloof wel in het goede voorbeeld geven. Samen met u. 

Daarom wil ik graag afsluiten door het glas te heffen en iedereen op te roepen om samen met mij het goede voorbeeld te geven. Samen zorgen we ervoor dat 2020 het jaar wordt waarin onze tradities kunnen evolueren. Op een respectvolle en verdraagzame manier. Zodat tradities als Sinterklaas en Oud en Nieuw weer kunnen zijn zoals het hoort: een feest voor iedereen.

Proost!