Nieuwe wet Brede schuldenaanpak

Het is een steeds groter probleem: schulden. Steeds meer huishoudens hebben problemen met het betalen van hun rekeningen. Op dit moment wachten inwoners gemiddeld 5 jaar voor ze hulp zoeken bij hun geldproblemen. Gemeente Rijswijk wil haar inwoners zo vroeg mogelijk helpen.

 

Er is een Brede Schuldenaanpak gestart waarbij nieuwe wetten horen. Eén van die 4 wetten is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Brede schuldenaanpak?

Deze wet is bedoeld om te voorkomen dat u schulden krijgt. En om u sneller te helpen als u schulden heeft. Door de wet biedt gemeente Rijswijk u actief hulp als u belangrijke rekeningen niet betaalt. Het Financieel Servicepunt (FSP) is de plek van gemeente Rijswijk waar inwoners terecht kunnen met vragen en problemen rondom geld. Het FSP ontvangt dan ook de signalen van verhuurders, energiebedrijven, waterbedrijven en zorgverzekeraars als er rekeningen niet betaald worden.

Een voorbeeld:


U betaalt uw rekening niet van uw energiebedrijf. Uw energiebedrijf geeft dit door aan het FSP. Het FSP neemt contact met u op. Dit contact kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door middel van een sms-bericht, e-mail of een brief. Als wij contact met u hebben kunnen we samen naar een oplossing kijken. Het is geheel vrijblijvend, u kunt aangeven dat u geen hulp wenst. Maar we helpen u juist heel graag. Het kunnen soms al kleine dingen zijn die u weer op de goede weg helpen. Zo zorgen we er samen voor dat uw geldproblemen niet erger worden.

Met deze wet hopen we dat de eerste stap naar hulp makkelijker wordt als u schulden heeft. Dit is namelijk erg belangrijk om te werken aan een oplossing en meer schulden te voorkomen.

Wilt u meer weten? 

FSP: 070 326 1955

E-mail FSP voor vroegsignalen: eropaf-FSP@Rijswijk.nl 
E-mail algemeen FSP: fsp@rijswijk.nl

www.fsprijswijk.nl