Nieuwe Kinderrechten- en Jongerenambassadeurs voor Rijswijk

Burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Armand van de Laar (Onderwijs) hebben samen de nieuwe kinderrechten- en jongerenambassadeurs voor Rijswijk geïnstalleerd. Dit gebeurde op 13 december op plechtige wijze in het stadhuis. Acht kinderen uit groep 7 van verschillende basisscholen in Rijswijk zijn de nieuwe kinderrechtenambassadeurs. Zij zijn een jaar lang actief om de ideeën en wensen van kinderen zichtbaar te maken en waar mogelijk te laten realiseren. Gelijktijdig werden ook acht jongerenambassadeurs geïnstalleerd.


Jongeren- en Kinderechtenambassadeurs

Dit is het derde jaar dat Rijswijk kinderen aanstelt om de rechten van kinderen te vertegenwoordigen. De jonge ambassadeurs gaan het bestuur van Rijswijk gevraagd en ongevraagd adviseren over uiteenlopende onderwerpen die gaan over wat ieder kind nodig heeft om veilig en gezond op te groeien. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de Kinderrechtenchecklist.

Jongerenambassadeurs

De jongerenambassadeurs werden in Rijswijk voor de eerste keer geïnstalleerd. De Raad van Jongerenambassadeurs vertellen aan de bestuurders  en de raad van de gemeente wat ze zelf van actuele maatschappelijke vraagstukken vinden maar ook wat zij van andere jongeren hebben gehoord. De ambassadeurs hebben een brugfunctie tussen de gemeenteambtenaren, de raad en de jongeren uit eigen buurt en/of school. De jongeren komen eens per maand bij elkaar en tijdens deze bijeenkomsten bespreken zij ontwikkelingen rondom hun individuele thematische portefeuilles. Thema’s van portefeuilles zijn bijvoorbeeld Armoede, Kinderrechten, Sport, Werkgelegenheid etc.

De gemeente Rijswijk wil kinderen en jongeren invloed geven op hun leefomgeving door ze te laten participeren. De gemeente investeert in structurele jeugdparticipatie door kinderen en jongeren actief te laten meedenken, meebeslissen en meedoen. De komende jaren gaan we stevig inzetten om de Rijswijkse jeugd een stem te geven in samenwerking met de (in)formele partners.