Nieuwe entree voor het Wilhelminapark

Het Wilhelminapark wordt een gevarieerd en mooi groen park, dat goed bereikbaar is en ruimte biedt aan een veel verschillende activiteiten. De nieuwe entree biedt een veilige en aantrekkelijk toegang tot het park.

 

Uitnodigend en overzichtelijk

De nieuwe entree is een visitekaartje van het nieuwe park. Het grote hek bij de ingang van het park is verwijderd en de parkeerplaatsen zijn vernieuwd. De nieuwe bestrating, het groen en de verlichting maken de plek verzorgder en overzichtelijker. Hierdoor geeft de plek een veiliger gevoel en worden bezoekers echt uitgenodigd om in het park te komen wandelen, fietsen, sporten of spelen. In het park zijn overbodige asfaltpaden verwijderd en ingezaaid met gras en bloemen.

Een park voor Rijswijk en omgeving

Op donderdag 25 maart verrichtten wethouder van de Laar en gedeputeerde Anne Koning samen de opening van de nieuwe entree. Van de Laar benadrukte dat het juist in deze tijd belangrijk is om te blijven investeren in een groene omgeving: “Corona heeft ons nog meer laten zien hoe belangrijk het is om aantrekkelijk groen te hebben in de nabijheid van de woonomgeving. Dat belang neemt met de verdere ontwikkeling van RijswijkBuiten en andere woongebieden in Rijswijk in de toekomst alleen maar toe”. Gedeputeerde Koning benadrukte dat provincie Zuid-Holland grote behoefte heeft aan goed bereikbare groengebieden waar inwoners kunnen sporten en ontspannen. Dat is ook de reden dat de provincie financieel heeft bijgedragen aan dit project.

Samen met inwoners

De komende maanden wordt verder gewerkt aan de verbetering van het Wilhelminapark. Zo wordt de speelzone ontwikkeld die ook geschikt is voor kinderen met een beperking, wordt een centrale Boulevard in het park gerealiseerd en krijgt een Natuurtuin een nieuw centrum voor Natuureducatie. Bij al die projecten worden de inwoners van Rijswijk gevraagd mee te denken. ”Alleen samen met inwoners lukt om het park te vernieuwen op een manier die aansluit bij de behoeften die we in Rijswijk hebben aan aantrekkelijk en bruikbaar groen” aldus van de Laar.

Foto: Wethouder van de Laar en gedeputeerde Anne Koning verwijderen het hek om plaats te maken voor de nieuwe entree.