Nieuwe directeur Publieke Gezondheid

Annette de Boer is benoemd tot nieuwe directeur Publieke Gezondheid bij de gemeenschappelijke regeling GGD-Veilig Thuis Haaglanden (waar Rijswijk ook onder valt). Ook is zij benoemd tot directeur uitvoeringsorganisatie GGD bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) van de gemeente Den Haag. De Boer start op 3 juni 2019.

Annette de Boer is benoemd tot nieuwe directeur Publieke Gezondheid bij de gemeenschappelijke regeling GGD-Veilig Thuis Haaglanden

Gemeenschappelijke regeling

Ze krijgt de leiding over GGD Haaglanden, over de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Geneeskundige Meldkamer. GGD Haaglanden, GHOR en de geneeskundige meldkamer werken voor 9 gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Zij vervangt directeur Ton van Dijk, die hier nu nog de leiding over heeft.

Achtergrond

De Boer is afgestudeerd als epidemioloog. Zij heeft gewerkt als manager bij het RIVM. De laatste 7 jaar was ze adviseur bij Berenschot. Zij deed opdrachten op het gebied van volksgezondheid en veiligheid. Ook werkte zij voor departementen, GGD’s en zorginstellingen. ‘In deze nieuwe functie wil ik ervoor zorgen dat de verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen minder groot worden. Ik geloof in preventie als een belangrijk middel,’ aldus De Boer.