Nieuwe bestemming de Smeltkroes

De Smeltkroes krijgt een nieuwe bestemming. Het gebouw aan de rand van het Wilhelminapark moet weer een ontmoetingsfunctie krijgen.

Smeltkroes

Meerwaarde voor de buurt

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de locatie beschikbaar te stellen voor de bewonersorganisatie Muziekbuurt en de VBS, zodat zij daar activiteiten kunnen organiseren voor de buurt. Zo wordt de Smeltkroes weer onderdeel van de wijk. Ook zal de locatie een aantal dagdelen beschikbaar zijn als inloophuis. Het inloophuis is een laagdrempelige voorziening met professionele begeleiding waar inwoners voor (tijdelijke) psychische ondersteuning terecht kunnen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een licht verstandelijke beperking, een psychiatrisch verleden, mensen die net uit een depressie komen of vereenzaamd zijn. In het inloophuis kunnen zij terecht voor ontmoetingen met gelijkgestemden of lotgenoten, een luisterend oor of om mee te doen aan activiteiten.

Ontmoetingsplek

De bewonersorganisatie Muziekbuurt en de VBS hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het gebruik van de Smeltkroes. De gemeente staat hier positief tegenover. Het past in de ambitie om de Smeltkroes weer toegankelijk te maken voor bewoners. Zo krijgt de Smeltkroes zijn functie als ontmoetingsplek weer terug.

De Smeltkroes zal naar verwachting in de eerste helft van 2019 open gaan.