Nieuwe begeleidende brief stempluspas voor 70-plussers

Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing 2021 op meerdere manieren uw stem uit te brengen. Dit kan bijvoorbeeld per brief. Onlangs hebben alle 70-plussers in Rijswijk hiervoor hun stempluspas ontvangen. Helaas zit er in de begeleidende brief bij de stempluspas een aantal fouten.

In de begeleidende brief ontbreekt een overzicht van alle stembureaus in Rijswijk op de achterzijde. Ook het aantal stembureaus waar op 15, 16 en 17 maart 2021 (vervroegd) kan worden gestemd klopt niet. Alle 70-plussers in Rijswijk ontvangen deze week een aangepaste brief via de post.

Een overzicht van alle stembureaus in Rijswijk

Op www.rijswijk.nl/inwoners/verkiezingen/overzicht-stembureaus vindt u een overzicht van alle stembureaus in Rijswijk. Ook leest u hier meer informatie over de openingstijden van de stembureaus en bij welke stembureaus inwoners uit een coronarisicogroep op 15 en 16 maart 2021 vervroegd kunnen stemmen.

Elke stem telt

Meer informatie