Nieuwbouw De Entree in RijswijkBuiten van start: mix van koop- en huurappartementen en gezondheidscentrum klaar in 2023

In het nieuwbouwproject De Entree in RijswijkBuiten worden twee appartementengebouwen van 7 etages gerealiseerd met daarin een mix van koop- en huurwoningen. Wijkwethouder Jeffrey Keus van de gemeente Rijswijk en aannemer Lithos bouw & ontwikkeling hebben een overeenkomst getekend met Harnaschpolder C.V. (een samenwerking tussen de gebiedsontwikkelaars AM en VolkerWessels Vastgoed), Intercontinental Estate en woningcorporatie Vidomes.

 

Er komen 32 koopappartementen, 28 sociale huurwoningen en een gezondheidscentrum in de twee gebouwen van De Entree in deelgebied Parkrijk in RijswijkBuiten. Wethouder Keus: ‘Het plan voorziet in een grote maatschappelijke behoefte en draagt ook bij aan de diversiteit in de wijk’.

Het ontwerp is van Steenhuis Bukman Architecten uit Delft. Naar verwachting start Lithos bouw & ontwikkeling medio april 2022 met de realisatie van De Entree. De oplevering staat gepland vanaf het najaar van 2023.

28 sociale huurwoningen voor senioren

Vidomes realiseert de 28 sociale twee- en driekamerappartementen voor senioren in appartementengebouw ‘De Berken’. De sociale huurappartementen zijn bedoeld voor zowel huurders die doorstromen vanuit een grotere woning naar een appartement en senioren met een zorgbehoefte. De appartementen komen boven het gezondheidscentrum, in de nabijheid van andere nieuwe voorzieningen in de wijk zoals een supermarkt en het groene en waterrijke Wilhelminapark. Een ideale ligging voor deze doelgroep. De sociale twee- en driekamerhuurappartementen in ‘De Berken’ worden in de eerste helft van 2023 aangeboden via de website van Woonnet Haaglanden.

Energiezuinig gebouwd

Alle appartementen in de Entree worden zeer energiezuinig gebouwd. Zo worden ze voorzien van hoogwaardige isolatie, aangesloten op een warmtepomp en krijgen ze een ventilatiesysteem en douche met warmteterugwinning. Een deel van de huurwoningen wordt aangesloten op zonnepanelen. Wethouder Keus (wijkwethouder RijswijkBuiten): ‘Bij duurzame woningen hoort natuurlijk ook een duurzame woonomgeving. In de openbare ruimte van Parkrijk is volop aandacht voor groen, water(doorlatendheid) en duurzame vormen van mobiliteit’. Zo stroomt regenwater bovengronds af via speciale goten en wordt het water via watergangen en speciaal in te richten groenstroken vertraagd afgevoerd naar omliggende waterpartijen. Daarnaast wordt in deelgebied Parkrijk slim omgegaan met mobiliteit, er is veel ruimte voor fietsers en voetgangers en er zijn minder parkeerplekken dan gebruikelijk. Om te voorzien in de mobiliteitsbehoefte zijn er voor de bewoners van Parkrijk (elektrische) deelauto’s en in de toekomst ook elektrische deel(bak)fietsen beschikbaar in de wijk.

Gezondheidscentrum RijswijkBuiten

Naar verwachting kan ‘Gezondheidscentrum RijswijkBuiten’ eind 2023 in gebruik worden genomen door de huurders van het huidige gezondheidscentrum RijswijkBuiten aan de Van Rijnweg in deelgebied Sion. Hiermee nemen zij hun intrek in de definitieve vestiging. Het gezondheidscentrum wordt door Intercontinental Estate B.V. zeer energiezuinig gebouwd door de toepassing van hoogwaardige isolatie en warmtepompen.

Harnaschpolder C.V. realiseert 32 koopappartementen

De 32 koopappartementen in appartementengebouw ‘De Beuken’ worden gerealiseerd door Harnaschpolder C.V., een samenwerking tussen AM en VolkerWessels Vastgoed. De Beuken wordt onder andere voorzien van hoogwaardige isolatie, individuele warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast beschikken alle appartementen over een eigen parkeerplaats. De verkoop van de 32 appartementen start in januari 2022.

Impressie appartementengebouwen De Berken (links) en De Beuken (rechts) in De Entree aan de Laan van ’t Haantje in deelgebied Parkrijk in RijswijkBuiten

Over Vidomes

Vidomes is een ondernemende woningcorporatie in de rand van Haaglanden, en richt zich op mensen met onvoldoende kansen op de woningmarkt. Vidomes beheert en verhuurt circa 18.000 woningen in Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft en Rijswijk en de Haagse wijk Leidschenveen. Zie ook: www.vidomes.nl

Over Intercontinental Estate

Intercontinental Estate is een onafhankelijke beleggingsmaatschappij die belegt in met name commercieel vastgoed. Onze focus ligt op supermarkten, wijkwinkelcentra, zorgvastgoed en woningcomplexen. Wij zijn een lange termijn en betrokken belegger. Portfolio- en assetmanagement doen wij in eigen beheer. Hierdoor hebben wij korte lijnen en kunnen wij adequaat reageren op ontwikkelingen op vastgoedobject en marktniveau. Groei van de portefeuille waarborgen wij door de aankoop van individuele objecten en de overname van bestaande portefeuilles. Wij streven daarbij naar een voortdurende optimalisatie van de portefeuille. info@intercontinentalestate.com of 023-5641554

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van ons ontwikkelingsproces. Wij richten ons daarbij op de thema’s ‘Gedurfde duurzaamheid’, ‘Inclusieve stad’, ‘Healthy urban living and working’, ‘Stad- en gebiedmaker’ en ‘Gelukkig leven’. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Zie ook www.am.nl.

Over VolkerWessels Vastgoed

Als zelfstandige, onafhankelijke en nationale werkmaatschappij binnen de VolkerWessels groep voelen wij ons optimaal thuis in de wereld van creatie, ontwikkeling en realisatie van kwalitatief hoogwaardige leef-, woon- en werkomgevingen. De combinatie van handelen in vrijheid, beschikken over de expertise van een hecht netwerk aan ervaren specialisten binnen de groep -en zeker niet in de laatste plaats- gebruik maken van de gedegen marktpositie van onze moederorganisatie maakt VolkerWessels Vastgoed een interessante en betrouwbare partner. Op VolkerWesselsVastgoed vindt u meer informatie

Over Lithos bouw & ontwikkeling

Lithos ontwikkelt en bouwt plekken die er voor jou toe doen. Samen werken naar het zelfde doel, dàt is de kracht van Lithos. Een duurzaam gebouw realiseren dat voldoet aan de eisen van nu èn die van de toekomst. In dat hele proces staat kwaliteit voorop. Zo snel mogelijk delen we onze kennis over zorgaspecten, constructies, uitvoering, inrichting en omgeving. Flexibel, creatief, realistisch en volledig.

Bouwen voor de zorg heeft iets bijzonders. Het vraagt om betrokkenheid en inlevingsvermogen. Toekomstige bewoners moeten zich veilig en geborgen voelen in hun nieuwe (t)huis.

Zie ook: www.lithos.nl

Over RijswijkBuiten

In 2013 is de eerste paal geslagen en gestart met de ontwikkeling van RijswijkBuiten, een duurzame woonwijk gelegen tussen het centrum van Rijswijk en Delft. In dit voormalig glastuinbouwgebied worden tot 2026 ruim 3500 nieuwe duurzame woningen gerealiseerd, verdeeld over de deelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld. Alle woningen en het openbaar gebied in RijswijkBuiten zijn duurzaam en gebouwd met aandacht voor thema’s als groen, water en het klimaat. Zo is de wijk gasloos, worden woningen verwarmd door een energiezuinige warmtepomp en wordt elektriciteit opgewekt door zonnepanelen. Ook het openbaar gebied is ingericht op de toekomst met een robuust water- en poldersysteem, diversiteit in groen, aandacht voor natuurlijke materialen en aandacht voor waterdoorlatendheid. Kijk voor meer informatie op www.rijswijkbuiten.nl.