Nieuw Rijswijks magazine over mantelzorg

Mantelzorg geven aan iemand om wie je geeft is onmisbaar in de samenleving. Deze extra zorg heeft soms grote invloed op het leven van de persoon die de zorg geeft. De reden voor Gemeente Rijswijk en Welzijn Rijswijk om met een eigen magazine over mantelzorg te komen. “Dit magazine is een mooie aanvulling op de campagne Mantelzorg die we onlangs gestart zijn en geeft een goed beeld waar en hoe mantelzorgers hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Inwoners van Rijswijk kunnen dit magazine in de brievenbus verwachten. Of hij kan opgehaald worden bij o.a. Welzijn Rijswijk”, aldus wethouder Johanna Besteman.

 

Directeur Miriam Bryson Welzijn Rijswijk: “Met dit magazine geven we mantelzorg een gezicht. Want wat is het nu eigenlijk? We zorgen vaak graag voor iemand om wie we geven, maar soms vraagt het meer energie dan we in de gaten hebben. In het magazine staan veel verhalen van mantelzorgers, we geven tips en advies. Geef je mantelzorg, dan sta je er niet alleen voor. Het is belangrijk ook goed voor jezelf te zorgen en de mantelzorgconsulenten van Welzijn Rijswijk kunnen hierbij helpen.”

Wethouder Johanna Besteman (Welzijn): “Zorgen voor een zieke partner, ouder, kind of familielid wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Terwijl het buitengewoon bijzonder is. Dit magazine draagt eraan bij om mantelzorg zichtbaarder te maken. Het is een mooi magazine geworden met waardevolle interviews. Ik hoop dat Rijswijkers het magazine lezen zodat duidelijk wordt dat soms alledaagse dingen toch ook mantelzorg kunnen zijn. Hier hebben we een mantelzorgtest voor ontwikkeld. Deze is ook te vinden in het magazine.”

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers vervullen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, familielid of iemand anders uit de omgeving. De gemeente Rijswijk vindt het belangrijk om mantelzorgers die zorgen voor een Rijswijker te ondersteunen en te waarderen.

Om te voorkomen dat de zorg te zwaar wordt en de mantelzorger dit niet kan volhouden, kunnen de mantelzorgconsulenten van Welzijn Rijswijk ondersteuning bieden bij de zorgtaken. Mantelzorgers kunnen er terecht voor alle vormen van mantelzorgondersteuning. Denk hierbij aan hulp thuis, tijdelijke vervanging van de zorg of gewoon voor een goed gesprek.

Vragen

Inwoners met vragen over mantelzorg kunnen contact opnemen met één van de mantelzorgconsulenten via: (070) 757 92 00 of mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl.

Directeur Welzijn Rijswijk Myriam Bryson en wethouder Spelen Johanna Besteman presenteren de cover van het magazine