Meldplicht samenkomsten met meer dan 50 personen

Sinds zondag 20 september 2020 18:00 uur geldt binnen de Veiligheidsregio Haaglanden, waar Rijswijk onder valt, een verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen. Bovendien geldt een meldingsplicht voor samenkomsten met meer dan 50 personen. Deze maatregelen zijn onderdeel van het extra regionale pakket aan maatregelen dat is genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Gezelschappen van maximaal 50 personen

In Rijswijk geldt sinds zondag 20 september 2020 18.00 uur een verbod om je buiten een woning of een daarbij horend erf of tuin op te houden in een gezelschap van meer dan 50 personen. Dit geldt zowel binnen als buiten. Het maximum van 50 personen is inclusief kinderen en exclusief personeel.

Een gezelschap is een groep mensen die onderling met elkaar is verbonden. Bijvoorbeeld een familie, een huwelijksfeest of een bedrijfsborrel. Deze maatregel is ingesteld omdat het moeilijker is om afstand te houden van de personen met wie je samen bent aangezien je ‘bij elkaar hoort’. In gezelschappen ontstaan sneller een groter aantal contactmomenten dan tussen personen die niet tot hetzelfde gezelschap behoren.

Deze maatregel geldt niet voor:

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
 • het belijden van een godsdienst of levensovertuiging.
 • uitvaarten
 • beoefenen van theater, dans of muziek.
 • beroep, bedrijf of vereniging.
 • thuis (binnen en buiten) geldt het dringende advies niet meer dan 6 personen te ontvangen.

Meldplicht voor samenkomsten met meer dan 50 personen

Voor organisatoren die samenkomsten organiseren voor meer dan 50 personen (uit verschillende gezelschappen), geldt zowel binnen als buiten een meldplicht. Daarbij moet worden aangegeven wie toezicht houdt op de naleving van de coronamaatregelen.

 • Het ingevulde en ondertekende formulier voor een samenkomst in de gemeente Rijswijk kunt u verzenden naar e-mail: handhaving@rijswijk.nl;
 • Deze melding dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de samenkomst plaats te vinden.

De meldplicht geldt niet voor:

 • eet- en drinkgelegenheden met een horeca-vergunning, tenzij het gaat om een besloten feest of partij;
 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
 • een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;
 • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers; en
 • onderwijsinstellingen.

Sportverenigingen

Het verbod op gezelschappen met meer dan 50 personen en de meldplicht voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt ook voor sportverenigingen:

 • Een samenkomst is een verzameling van willekeurige mensen, bijvoorbeeld een sportwedstrijd met publiek. Of als meerdere teams tegelijkertijd trainen op één sportveld.
 • De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte op de sportaccommodatie (zowel binnen als buiten) waar meer dan 50 personen tegelijk zijn, dus per sportveld of -zaal. Bij de melding moet worden aangegeven wie toezicht houdt op de naleving van de coronamaatregelen.
 • De meldplicht voor samenkomsten geldt niet voor de sportkantines met een horecavergunning.
 • Sportverenigingen kunnen in één keer een melding doen voor een lange periode. Bijvoorbeeld: tot eind december 2020 zijn er elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de sportaccommodatie.Het formulier om een melding te doen kunt u downloaden via de website van Veiligheidsregio Haaglanden. Meer informatie leest u op de website van de Veiligheidsregio Haaglanden;
 • Het ingevulde en ondertekende formulier voor een samenkomst in de gemeente Rijswijk kunt u verzenden naar e-mail: handhaving@rijswijk.nl;
 • Deze melding dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de samenkomst plaats te vinden.

Checklist

De gemeente heeft een uitleg gemaakt bij de maatregelen voor groepen en samenkomsten. Zie de checklist.

Vragen

Hebt u vragen over het formulier of de meldplicht? Neem dan contact op met het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070.