Meer groen, minder steen op schoolpleinen - mogelijk gemaakt door subsidieregeling voor scholen

Gemeente Rijswijk streeft naar een klimaatadaptief en groen Rijswijk. Daarom is het vanaf 1 januari 2022 mogelijk om als Rijswijkse basisschool een aanvraag in te dienen voor een subsidie voor zogenaamde groenblauwe schoolpleinen. Het college van b&w wil met deze subsidieregeling basisscholen stimuleren om hun schoolpleinen regen – en hittebestendig in te richten en daarmee een uitdagende, natuurrijke en gezonde speelomgeving voor kinderen te creëren.

                                              

De regeling voor scholen helpt bij het financieren van de aanleg van een groenblauw schoolplein. Dat betekent stenen eruit en planten erin. Hiervoor stelt de gemeente per kalenderjaar € 40.000 beschikbaar. Wethouder Duurzaamheid Armand van de Laar zegt hierover: “Het klimaat verandert en we hebben steeds vaker te maken met extreme wateroverlast, droogte en hittestress. Door het vergroenen van tuinen en wijken hebben we daar minder last van. Daar hebben we iedereen in de stad bij nodig zoals inwoners en ondernemers. Met hun vaak versteende pleinen kunnen ook scholen hier echt een verschil maken. En het mooie ervan is: voor de leerlingen wordt het speelkwartier leuker en leren ze meer over de natuur. Zo houden we samen de stad leefbaar én gezond.”

Klimaatadaptatief: hoe meer groen, hoe meer verkoeling

Steden moeten zich aanpassen aan hoge temperaturen en extreme regenbuien. Bijvoorbeeld door de capaciteit van de riolering en waterberging te vergroten. Door daarnaast de stad te vergroenen kan neerslag beter worden afgevoerd en daalt de temperatuur. De komende jaren blijft de gemeente investeren om Rijswijk aan te passen aan de klimaatverandering en leefbaar te houden voor iedereen die hier woont en leeft.

De gemeente heeft de scholen met een brief geïnformeerd over de regeling. Een voorwaarde is dat het schoolplein ook buiten schooltijden toegankelijk moet zijn voor de kinderen uit de wijk. De regeling is een samenwerking met het Hoogheemraadschap Delfland. Dit waterschap werkt aan een goede waterhuishouding en stelt ook geld ter beschikking voor het vergroenen van schoolpleinen.

Op het vergroende schoolplein van de Prins Mauritsschool vierden Hoogheemraad Marcel Belt en wethouder Van de Laar met de leerlingen deze zomer de samenwerking rondom klimaatadaptatie.