Markering bij kappen van bomen

De gemeente gaat bomen die gekapt worden markeren. Dode of zieke bomen krijgen een kruis op de stam en worden gemarkeerd met wit tape. Bomen waarvoor een omgevingsvergunning is verleend krijgen een rood lint.

Lint om boom

Per jaar worden tussen de 100 tot 200 slechte en dode bomen gekapt. Voor deze bomen is geen omgevingsvergunning nodig. Gedurende het seizoen worden deze bomen gemerkt en gemiddeld twee keer per jaar worden deze verwijderd. Dit is in de periode juli-augustus en november-december. Tussen 15 maart en 15 juli wordt rekening gehouden met het broedseizoen van vogels. In die periode wordt er zo min mogelijk gekapt. Vanwege de besmettelijkheid van iepziekte voor andere iepen in de omgeving wordt een zieke iep zo snel mogelijk verwijderd. Slechte en dode bomen in het beheer bij de gemeente Rijswijk kunt u vanaf 1 augustus 2017 herkennen aan witte tape die om de stam heen zit. Daarnaast zal met verf een markering op de boom zijn aangebracht.

Een boom wordt verwijderd wanneer:

  • deze geheel of gedeeltelijk dood is;
  • het wortelgestel ernstig is aangetast door zwammen;
  • de stam hol is geworden door rotting van binnenuit;
  • de boom is aangetast door een ziekte. Bijvoorbeeld iepziekte en Kastanjebloedingsziekte.

Nieuwe boom

Voor alle gemeentelijke bomen die zijn gekapt worden, als het mogelijk is, nieuwe bomen terug geplant en waar mogelijk komt op de oude plek een boom van hetzelfde soort terug. Er worden geen bomen herplant wanneer deze zijn gekapt om andere bomen meer groeiruimte te geven. Ook de aanwezigheid van  kabels en leidingen, onvoldoende groeiruimte in de ondergrond of de standplaats op een waterkering van het Hoogheemraadschap van Delfland, kunnen reden zijn om geen bomen terug te planten. Wel wordt bij de herinrichting van een straat opnieuw bekeken of er alsnog bomen terug geplant kunnen worden.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met 14 070 of een melding maken via https://www.burgerklacht.nl/rijswijk/melding.php

Kappen van bomen met vergunning

Voor bomen die niet dood of ziek zijn en een diameter hebben groter dan 15 cm is een vergunning benodigd voor kap. Gemeentelijke bomen waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, worden vanaf 1 augustus 2017 binnen 5 werkdagen na verlening van de vergunning met rood lint gemarkeerd. Gaat het om een groot aantal bomen, dan geeft de gemeente dit aan met een bord op de locatie. Bomen die in een project worden gekapt en niet op grond in gemeentelijk eigendom staan, worden niet gemarkeerd.

Meer informatie is te vinden op www.rijswijk.nl/bomen