Lintjesregen 2019

Het regende weer lintjes in de gemeente Rijswijk. Burgemeester Michel Bezuijen reikte dit jaar Koninklijke onderscheidingen uit aan 6 inwoners.

Van links naar rechts: dhr. Van Oosten, mr. Tiethoff, dhr. Ozir, burgemeester, dhr. Grootscholten, dhr. Henskens en dhr. Brand. (Foto Erwin Dijkgraaf)

Van links naar rechts: dhr. Van Oosten, mr. Tiethoff, dhr. Ozir, burgemeester, dhr. Grootscholten, dhr. Henskens en dhr. Brand. (Foto Erwin Dijkgraaf)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer D.J. Brand

De heer Brand zet zich al 40 jaar in voor de Japanse Krijgskunst Aikido. Zo was hij van 1978 tot 1991 aikido-leraar en bestuurslid bij de Aikidoclub Shinkitai. Van 1997 tot 2007 was hij leraar bij Aikido Sponaar Den Haag. En van 2007 tot 2014 gaf hij les bij de Budovereniging Lu Gia Jen. Daarnaast is hij oprichter en voorzitter van de Stichting Aikido Shin Ki Tai. Bij aikido draait het om een combinatie van fysieke inspanning en mentale concentratie. Hij richtte zijn stichting op, om meer mensen kennis te laten maken met aikido. Hij betaalde dit allemaal zelf.

De heer Brand is nu 82, maar geeft nog steeds trainingen aan beginners, gevorderden en ouderen. En dat is niet alles. Hij is ook trainer bij 'Zeker Bewegen', een initiatief van de Judo Bond Nederland. Hier geeft hij bewegingstherapie aan ouderen.

De heer P.J.W. Grootscholten

De heer Grootscholten heeft al 40 jaar verschillende functies in de voetbalwereld. Zo was hij van 1979 tot 1999 clubscheidsrechter. Hij was kaderlid van voetbalvereniging SV Houtwijk. En hij was scheidsrechter van de afdeling Den Haag/Westland. Ook is hij al meer dan 30 jaar waarnemer voor de KNVB. Als waarnemer bezoekt hij de zogenaamde risico-wedstrijden. Hij brengt hierover verslag uit aan de KNVB.

De heer J.A.J. van Oosten

De heer Van Oosten is sinds 1987 vrijwilliger bij de zwemvereniging RZV Excelsior. Hij begon zijn vrijwilligersactiviteiten in 1987. Hij gaf toen zwemles aan kinderen en volwassenen. Daarna werd hij KNZB-official bij zwemwedstrijden. Als official was hij tijdwaarnemer en later ook starter bij nationale en internationale wedstrijden.

Hij gaf niet alleen les. Hij was ook bestuurlijk actief bij RZV Excelsior. Zo was hij voorzitter en secretaris van de Commissie Elementair Zwemmen. En hij zat jaren in de kascommissie van de vereniging. Verder hielp hij RZV Excelsior om de Licentie 2018 van de Nationale Raad Zwemveiligheid te krijgen. Daardoor voldoet RZV Excelsior aan alle kwaliteitscriteria en mag RZV Excelsior ABC-diploma's blijven afgeven. Deze licentie zorgt ervoor dat kinderen en volwassenen veilig en goed kunnen leren zwemmen. Verder is hij sinds 2000 hij EHBO'er bij evenementen.

De heer M.A. Ozir

De heer Ozir is medeoprichter en lid van het Islamitische Genootschap Nederland (I.G.N.). Inmiddels is hij 50 jaar (sinds 1968) betrokken bij deze organisatie. IGN is een sociale ontmoetingsplaats waar Hindoestaanse Surinamers. Zij komen er bij elkaar om het geloof te belijden. Bij IGN zijn educatie en ontwikkeling belangrijk. Integratie wordt er bevorderd, IGN brengt mensen bij elkaar. Op dit moment werkt hij aan ontwikkeling van de leden. En hij organiseert informatiebijeenkomsten.

Sinds 2012 werkt hij ook als vrijwilliger bij Bemiddeling & Mediation (B&M). B&M is onderdeel van het Team Vrijwilliger Politie van de Nationale Politie, Eenheid Den Haag. Van 2007 tot 2015 was hij bestuurslid van de Patiënten Adviesraad van het Medisch Centrum Haaglanden. Dit ziekenhuis heet nu Haaglanden Medisch Centrum. In die tijd was hij ook bestuurslid van de Patiënten Adviesraad van de gefuseerde ziekenhuizen Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo. Zo gaf hij met andere onafhankelijke ervaringsdeskundigen advies aan de Raad van Bestuur. Hij was zo actief betrokken bij tal van belangrijke ontwikkelingen, waarbij hij de belangen van de patiënt en diens naasten vertegenwoordigde. De Patiënten Adviesraad bestaat nog, maar heet nu Cliëntenraad. Hij zat ook jarenlang in de werkgroep Bouw en Hospitality. Hier gaf hij advies over de nieuwbouw van poliklinieken en de afdeling Dialyse en de verbouwing van de afdeling Spoedeisende Hulp. Andere onderwerpen waren de maaltijdvoorziening voor cliënten, en de verandering in de facilitaire zorgondersteuning op de verpleegafdelingen.

Mr. F.H. Tiethoff

De heer Tiethoff was van 1979 tot 2016 advocaat. Hij specialiseerde zich in het insolventierecht (alle regels over wanneer mensen hun schulden niet kunnen betalen). Hij was vaak curator bij grote en inhoudelijke bekende faillissementen. Ook was hij vaak bewindvoerder bij surseance van betaling. ‘Rechtvaardigheid’ staat hoog in zijn vaandel, bijvoorbeeld wanneer oudere werknemers de dupe lijken te worden van failliete ondernemingen. Hij zette zich in om hen tot hun pensioen aan het werk te houden, omdat hun kansen op de arbeidsmarkt nihil waren.

Ook deed hij zijn best om de culturele instelling Pulchri Studio te beschermen, toen zij door een faillissement bijna ten onder gingen. Sinds 2014 is hij lid van de financiële commissie. Hij adviseert bij financiële vraagstukken en juridische aangelegenheden. Hij schreef belangrijke jurisprudentie op het terrein van het insolventierecht. Zijn naam staat in een aantal vernieuwende arresten van de Hoge Raad. Deze arresten zijn verplichte lesstof. Hij maakte zich sterk voor de maatschappelijke belangen bij een faillissement al voordat dit door de Hoge Raad werd verplicht gesteld. Zijn voormalig medewerkers en stagiairs noemen hem een ‘inspirerende leermeester’.

Sinds 1992 is hij voorzitter van de Stichting Dierenhospitaal & Ambulancedienst Den Haag. Onder zijn leiding groeide de stichting uit tot een professionele organisatie. Hij trok de stichting door vele moeilijke tijden. Hij maakte deze stichting bekend in Rijswijk en omliggende gemeenten. Hij was onder andere de trekker vanuit het bestuur voor de nieuwbouw die eind vorig jaar werd gerealiseerd.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer A.M. Henskens

De heer Henskens is al bijna 50 jaar actief als vrijwilliger. Hij begon zijn activiteiten in 1970 bij de Vincentiusvereniging Nederland. Dit is een internationale solidariteitsbeweging van vrijwilligers met een christelijke levensopvatting. Deze helpt de armsten, verdrukten en vergeten mensen. Van 1970 tot de opheffing van de plaatselijke afdeling in 2000 was hij als vrijwilliger actief voor de vereniging. Hij vervulde bestuursfuncties op lokaal niveau bij de Haagse vereniging. En hij was 8 jaar secretaris van de landelijke vereniging. Hij verrichtte ook praktische werkzaamheden. Hij bezocht bijvoorbeeld gezinnen en alleenstaanden die hulp nodig hadden op financieel of materieel gebied; zieken, eenzamen en ouderen; en sprong in bij plotselinge noodsituaties. Ook ontwikkelde hij het project genaamd 'Weekje-Weg'. Zo konden mensen die niet op vakantie konden toch een weekje weg in groepsverband.

De heer Henskens zette zich ook ruim 25 jaar in bij de scouting. Hij begon als groepsleider van de verkenners bij Scouting Wilibrordus Groep. Later was hij initiatiefnemer van Sociale Werkgroep Calimero. Deze groep deed gratis allerlei hand- en spandiensten voor mensen die dat zelf niet meer konden, door allerlei omstandigheden. Ook organiseerde deze groep feesten voor gehandicapten, daklozen en bejaarden. Hij was de initiatiefnemer en voorzitter van Meubelbeurs De Habbekrats. Deze meubelbeurs zette hij op, samen met de vrijwilligers van Calimero. 's Avonds haalden zij overtollige huisraad op dat zij op zaterdagmiddag verkochten tegen een 'habbekrats'. De opbrengst ging naar goede doelen.

Verder is de heer Henskens sinds 1 januari 2014 voorzitter van de Stichting Our House, een wooninitiatief voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Hij doet vrijwilligersactiviteiten voor de Bonifatiuskerk en zat van 2010 tot en met 2018 in de gemeenteraad van Rijswijk.