Kwaliteitsimpuls voor cultuuronderwijs op basisscholen

Het vierjarenplan Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2021-2024 voor het basisonderwijs in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is goedgekeurd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De gemeente Rijswijk heeft opnieuw budget vrijgemaakt om dit programma mogelijk te maken. Trias en de Bibliotheek aan de Vliet werken de komende vier jaar samen met partners en scholen aan de verankering van goed cultuuronderwijs.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) brengt leerlingen in aanraking met literatuur, lezen, muziek, dans, beeldende kunst, theater en film. Kinderen ontwikkelen zich dankzij cultuuronderwijs tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Sinds 2013 neemt Rijswijk deel aan het programma. “Niet alle kinderen komen van huis uit met cultuur in aanraking. Terwijl het wel goed is voor hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit van onze samenleving”, benadrukt wethouder Johanna Besteman (Cultuur & Onderwijs). “Het is belangrijk om als gemeente dit programma mogelijk te maken. Juist deze tijd laat zien dat cultuur ons verbindt en dat het goed is dat mensen zich via cultuur kunnen uiten. Voortzetting van dit programma sluit aan bij ons gemeentelijk beleid voor cultuur en onderwijs om  jonge Rijswijkers positief te laten opgroeien. Daarom hopen we dat CmK zich uitbreidt op meerdere scholen.”

Trias en de Bibliotheek begonnen acht jaar geleden met CmK. Intussen doen al 13 Rijswijkse basisscholen mee aan dit creatieve programma. In co-creatie met de scholen worden leerlijnen voor de kunstvakken ontwikkeld. De Bibliotheek aan de Vliet is de partner voor leerlijn lezen en literatuur. Trias verzorgt leerlijnen muziek, theater, beeldende kunst, dans en film.

Naast lessen in de klas door kunstdocenten, zijn er trainingen voor leerkrachten in het onderwijs. Leerkrachten kunnen zich ontwikkelen tot lees- of cultuurcoördinator. Daarnaast zijn er (online) workshops te volgen over actuele onderwerpen.

De komende vier jaar doet zeker 80 % van de basisscholen in Rijswijk mee aan CmK. Naast het bestaande programma komt er ook een programma voor filmeducatie in samenwerking met het International Film Festival Rotterdam (IFFR).