Kerstboodschap college

Het afgelopen jaar was uitzonderlijk zwaar. Velen werden getroffen door het coronavirus en werden ziek of verloren dierbaren. Veel mensen voelden zich eenzaam doordat het contact met dierbaren niet meer of slechts heel beperkt mogelijk was. En veel mensen en ondernemers hebben te maken met financiële problemen als gevolg van de coronacrisis.

 

Tegelijkertijd zagen we het afgelopen jaar ook hoe veerkrachtig onze samenleving kan zijn. We willen hierbij dan ook alle Rijswijkse inwoners, bedrijven, scholen, hulpverleners, verenigingen en andere maatschappelijke instellingen bedanken die zich juist in deze tijd extra inzetten om de samenleving draaiende te houden.

Ook de feestdagen zijn dit jaar anders dan gebruikelijk. Vanwege de coronamaatregelen konden veel decemberactiviteiten niet doorgaan en moesten talrijke bedrijven opeens de deuren sluiten. We zien in Rijswijk veel initiatieven ontstaan om elkaar te helpen in deze moeilijke tijd. Van een klein tot groot gebaar, wij zijn er trots op hoe Rijswijkers elkaar steunen.

We vragen u om tijdens de feestdagen extra om te kijken naar mensen in uw omgeving die het moeilijk hebben. Voor deze mensen kan een klein steuntje in de rug zoals een telefoontje of een kerstkaart, veel betekenen.

Ook in moeilijke tijden bouwen we door aan Rijswijk.

Fijne feestdagen en let goed op elkaar!

College van B&W