Invoering betaald parkeren in de wijk Te Werve

In het gebied Te Werve in Rijswijk wordt per 15 september 2020 overal betaald parkeren ingevoerd.

Parkeren Te Werve 15 septemberUit (extern) onderzoek en gesprekken met betrokkenen uit de wijk is gebleken dat de parkeerdruk in Te Werve hoog is. Deze parkeerdruk heeft verschillende oorzaken. Tijdens meerdere avonden heeft de gemeente daarom intensieve gesprekken gevoerd met een werkgroep van bewoners en ondernemers over de problematiek, de verschillende belangen en mogelijke oplossingen. Naar aanleiding van het advies van de werkgroep, is op 3 maart jl. besloten om betaald parkeren in de wijk in te voeren.

De wijziging heeft als doel de juiste parkeerder op de juiste plek te krijgen. De invoering van betaald parkeren moet onder andere bijdragen aan het weren van wijkvreemde parkeerders, het voorkomen van hoge parkeerdruk in de woonwijken tijdens Schouwburgavonden en het stimuleren van parkeren op eigen terrein. De gemeente wil bovendien het gebruik van het openbaar vervoer of andere vormen van deelmobiliteit steeds meer stimuleren.

Regulering

In Te Werve gaat de volgende regulering gelden: Ma t/m zo tussen 18.00 – 24.00 uur (€ 1,50 per uur). Bij de Schouwburg en het Huis van de Stad gaan dezelfde dagen en tijden gelden, maar wordt het 1e uur gratis (daarna € 1,50 per uur) ten behoeve van parkeren voor bezoekers. Om van dit eerste uur gratis parkeren gebruik te maken, is het belangrijk u aan te melden bij de parkeerautomaat of mobiele parkeerapp.

Bekijk hier de kaart van het nieuwe parkeergebied Te Werve

Vergunning aanvragen

Bewoners en ondernemers kunnen een parkeervergunning aanvragen voor de wijk. Woont u in Te Werve of is uw onderneming hier gevestigd? Vraag uw vergunning uiterlijk 14 september aan via het digitaal parkeerloket. U betaalt voor de vergunning per kalenderjaar en naar rato van het aantal resterende maanden vanaf de ingangsdatum. Bewoners kunnen bovendien een bezoekersvergunning aanvragen om visite tegen een gereduceerd tarief te laten parkeren.

De aangewezen voorzieningen hebben meer informatie ontvangen over het aanvragen van een speciale vergunning voor leden en bezoekers.

Communicatie

Direct betrokkenen zijn vanaf het begin van de zomer per brief geinformeerd over de komende wijziging. De gemeente communiceert ook over het nieuwe beleid via de website, social media, de krant en met bebording zichtbaar op straat. Heeft u vragen? Kijk op de speciale pagina ‘Parkeren in Rijswijk’. Hier vindt u meer informatie over o.a. vergunningen aanvragen, de parkeergebieden en tarieven. U kunt ook mailen naar parkeren@rijswijk.nl

Advies van de werkgroep Parkeren

Verslagen van de gespreksavonden, de overwegingen en het uitgebreide advies van de werkgroepen kunt u teruglezen op de pagina ‘In gesprek over parkeren’.