Invoering betaald parkeren in de wijk Huis te Lande

In het gebied Huis te Lande wordt per 18 november 2020 betaald parkeren ingevoerd.

Invoering betaald parkeren in de wijk Huis te Lande
Uit (extern) onderzoek en een evaluatie onder inwoners en ondernemers in het gebied, is gebleken dat de parkeerdruk in de wijk hoog is. Om die reden is door de gemeente besloten betaald parkeren voor dat gebied in te voeren. Naast het invoeren van regulering in Huis te Lande, wijzigen per 18 november ook een aantal grenzen van de parkeerzones in Huis te Lande en het Stationskwartier.

De wijzigingen hebben als doel de juiste parkeerder op de juiste plek te krijgen. De invoering van betaald parkeren moet onder andere bijdragen aan het weren van wijkvreemde parkeerders, het voorkomen van hoge parkeerdruk in de woonwijken en het stimuleren van parkeren op eigen terrein. Het besluit ligt in lijn met de invoering van betaald parkeren in andere gebieden eerder dit jaar.

Regulering

In Huis te Lande gaat de volgende regulering gelden: Ma t/m zo tussen 18.00 – 24.00 uur (€ 1,50 per uur). De reguleringstijden in het Stationskwartier blijven ongewijzigd (ma t/m za tussen 09.00-18.00 uur en do van 18.00 – 21.00 uur, € 1,50 per uur en bij buurtwinkelcentra 1e uur gratis). Hier veranderen alleen de zonegrenzen.

Vergunning aanvragen of wijzigen

Bewoners en ondernemers uit Huis te Lande en Stationskwartier kunnen een parkeervergunning aanvragen (of wijzigen indien alleen de parkeerzone wijzigt). Vraag uw vergunning of wijziging uiterlijk 17 november aan via het digitaal parkeerloket. U betaalt voor de vergunning per kalenderjaar en naar rato van het aantal resterende maanden vanaf de ingangsdatum. Bewoners kunnen bovendien een bezoekersvergunning aanvragen om visite tegen een gereduceerd tarief te laten parkeren.

Communicatie

Direct betrokken bewoners en ondernemers worden per brief geïnformeerd over de komende wijziging. De gemeente communiceert ook over het nieuwe beleid via de website, social media, de krant en met bebording zichtbaar op straat. Heeft u vragen? Kijk op de speciale pagina ‘Parkeren in Rijswijk’. Hier vindt u meer informatie over o.a. vergunningen aanvragen, de parkeergebieden en tarieven. U kunt ook mailen naar parkeren@rijswijk.nl