Internationale Dag van de Mensenrechten

Vandaag is de Internationale Dag van de Mensenrechten. Het is de dag dat in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Verenigde Naties. Sindsdien worden ieder jaar op 10 december de dertig mensenrechten onder de aandacht gebracht. Vandaag schenkt de gemeente Rijswijk ook extra aandacht aan deze dag door het hijsen van de vlag. Dat deden waarnemend burgemeester Bas Verkerk en wethouder Johanna Besteman (Welzijn) samen voor het stadhuis in Rijswijk.

 

Rijswijk wil een stad zijn waar mensen dicht bij elkaar staan en naar elkaar omkijken. Een gemeente waar inwoners zich veilig en thuis voelen. Een inclusieve samenleving, waar plek is voor iedereen en waar niet wordt gediscrimineerd. Ongeacht gender, seksuele identiteit, handicap, geloof of afkomst.

“Mensenrechten zijn grondrechten die gelden voor ieder mens ter wereld,” benadrukt Bas Verkerk. “Ze beschermen ons en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. In de universele verklaring is onder meer opgenomen dat iedereen  recht heeft op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen. Het is nog niet overal ter wereld vanzelfsprekend. Vandaar dat we jaarlijks aandacht besteden aan deze dag. 

Wethouder Johanna Besteman vult aan: “Vandaag is een dag om aandacht te geven en stil te staan bij mensenrechten. Maar ook om te vieren dat dit kan in Nederland. Dat we in de vrijheid leven om meldingen te maken van ervaren mensenrechtenschendingen. Ongeacht hoe iemand er uit ziet, waar die persoon vandaan komt, wat die kan of wat die gelooft; iedereen wordt geboren met mensenrechten die niet kunnen worden afgenomen. We denken vaak in Nederland dat we het allemaal op orde hebben qua mensenrechten. Helaas is dat nog niet het geval en blijft aandacht en inzet nodig. Denk maar aan de toeslagenaffaire, (institutioneel) racisme, mensen met een beperking die uitgesloten worden, en mensen die niet hetero en cis-gendered zijn die niet worden geaccepteerd.”

Een inclusieve samenleving is een speerpunt in het Rijswijks welzijnsbeleid. De gemeente besteedt er onder andere aandacht aan met gastlessen en voorlichtingen op scholen, ook voor docenten en ouders. Ook is Stichting iDb een belangrijke partner, waar onder andere meldingen van discriminatie gemaakt kunnen worden. Deze meldingen zijn essentieel in het verbeteren van niet alleen de eigen situatie, maar ook die van de samenleving.

Wnd. Burgemeester Verkerk en wethouder Besteman hijsen de mensenrechtenvlag