Innovatieproject ‘Flatcoach’ voortgezet in 2021 en 2022

De gemeente Rijswijk verlengt het innovatieproject ‘Flatcoach’ in samenwerking met haar partners Welzijn Rijswijk, Florence, Vidomes, Rijswijk Wonen, zorgverzekeraar DSW, Woonzorgcentra Haaglanden en Welzijn Rijswijk. Door het werkveld van de flatcoach te verbreden en de doelstelling uit te breiden, sluiten de partners aan bij de langere termijnambities van het wmo- en welzijnsbeleid. De coach krijgt een nadrukkelijker functie voor de buurt door ontmoetingen te stimuleren en ontmoetingsplekken verder uit te breiden.

ConversationSinds 2016 kent Rijswijk een flatcoach. De flatcoach helpt flatbewoners bij het opzetten van initiatieven om elkaar te helpen. Doordat kleine zorgtaken onderling worden opgepakt kunnen bewoners langer zelfstandig blijven wonen en doen ze minder een beroep op de (thuis)zorg. Bovendien neemt de eenzaamheid af en ontstaat er een prettig(er) woonklimaat.

‘We zijn trots dat we dit project continueren met alle partijen die ermee gemoeid zijn en waarmee meer ontmoetingen onder Rijswijkers kunnen plaatsvinden. De flatcoach vervult daarmee een belangrijke buurtfunctie. Onmisbaar in deze tijden van onzekerheid’, aldus de wethouders Johanna Besteman en Larissa Bentvelzen.

De flatcoach stimuleert bewoners actief mee te doen aan welzijnsactiviteiten. Ook signaleert hij als het niet goed gaat met bewoners, als eenzaamheid dreigt, maar ook als er sprake is van overlast in de flat. Hij onderhoudt hierbij de benodigde contacten met het wijknetwerk zoals de wijkagent, wijkverpleegkundige, en het Sociaal Wijkteam. Bewoners praten mee en hebben invloed op de invulling van het project.  

De Flatcoach is een succesvol voorbeeldproject en vindt navolging in andere gemeenten zoals Leidschendam-Voorburg. Tot en met in ieder geval 2022 heeft de gemeente met partners budget vrijgemaakt voor de uitvoering van de flatcoach