Informatiebijeenkomst Kesslerpark en omgeving – Denkt u mee?

De Plaspoelpolder gaat flink op de schop. Voor een van de deelgebieden, Kesslerpark, is een plan nodig om te bepalen hoe het er ongeveer uit moet komen te zien. Dit plan maakt de gemeente. Dat doet ze echter niet alleen, maar in samenwerking met eigenaren, omwonenden en belanghebbenden. Dit plan noemen we een ontwikkelkader. Het omvat regels waarbinnen eigenaren en projectontwikkelaars plannen kunnen ontwikkelen. Voor de gemeente biedt het richtlijnen voor de herinrichting van de straten en andere openbare ruimte.


Vorig jaar is de gemeente gestart met het participatietraject voor het opstellen van een ontwikkelkader Kesslerpark. En begin dit jaar hebben wij de gemeenteraad geraadpleegd. Nu gaat de gemeente ook in gesprek met eigenaren, ondernemers, huurders en bewoners van Kesslerpark en omgeving.
 

Aanmelden voor bijeenkomsten

Tijdens de eerste bijeenkomst zet de gemeente de huidige situatie uiteen en licht de stand van zaken in het gebied toe om daarna met aanwezigen in gesprek te gaan over hun ideeën. Tijdens de tweede bijeenkomst bespreekt de gemeente met de betrokkenen wat er met de input is gedaan.

1e bijeenkomst

  • maandag 12 april 2021, van 20.00 uur tot 21.30 uur

Vastgoedeigenaren, ondernemers en huurder van kantoren en bedrijven.

  • maandag 19 april 2021, van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Bewoners, omwonenden en belangenverenigingen.

2e bijeenkomst

  • maandag 17 mei 2021, van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Alle betrokkenen

In verband met corona zijn deze bijeenkomsten digitaal. U kunt zich voor deze bijeenkomsten aanmelden door een e-mail te sturen aan: kesslerpark@rijswijk.nl o.v.v. ‘deelname bijeenkomst Kesslerpark 12 of 19 april en 17 mei 2021’, graag doorhalen welke avond niet van toepassing is. Vermeld in de mail uw naam, adres en mailgegevens, zodat wij u de benodigde gegevens kunnen toesturen om aan de digitale bijeenkomst deel te nemen  Wij sturen u na aanmelding ook het definitieve programma van de avond toe.

Meer informatie over het project vindt u op de website: www.rijswijk.nl/projecten/kesslerpark

Toekomstvisie Plaspoelpolder

In 2019 heeft de gemeenteraad middels het Addendum op de Toekomstvisie Plaspoelpolder besloten dat op het bedrijventerrein Kesslerpark meer functies dan alleen kantoren en bedrijven mogelijk worden. Met het toevoegen van functies kan de gemeente het verblijfsklimaat voor ondernemers én inwoners en het economisch vestigingsklimaat verbeteren.

Ten noorden van Kessler Park wordt een zogenoemd gemengd woongebied mogelijk. Ten zuiden hiervan wordt een gemengd werkgebied mogelijk, zie figuur 1. Voor beide gebieden betekent dat een deel van de kantoren in de toekomst kan worden vervangen door wonen.

Figuur 1: Deelgebied Kesslerpark en omgeving, oranje gearceerd

Het deelgebied Kesslerpark en omgeving, waarvoor het ontwikkelkader voor wordt gemaakt, wordt begrensd door de Sir Winston Churchilllaan, de spoorlijn (en de bebouwing erboven), de Visseringlaan en de Volmerlaan.