Informatie over opvang gevluchte Oekraïners

Door de onveilige situatie in Oekraïne zijn grote aantallen mensen gevlucht, op zoek naar een veilig heenkomen. Zij worden opgevangen in de directe buurlanden van Oekraïne waar ze veelal verblijven bij familie en vrienden. Het kabinet verwacht dat de vluchtelingen ook naar andere landen zullen doorreizen en heeft laten weten klaar te staan om mensen op te vangen die naar Nederland komen.

 

Nieuwe initiatieven

Op veel plekken ontstaan er al initiatieven om hulp en opvang te bieden aan de getroffen Oekraïners. Het kabinet heeft inmiddels ook al concrete afspraken gemaakt met enkele gemeenten voor de realisatie van grootschaligere (nood)opvang. 

Het statement, dat het overgrote deel van de partijen in de Rijswijkse gemeenteraad heeft afgegeven, sluit goed aan bij het gevoel dat eenieder van ons heeft bij de verschrikkelijke situatie waarin Oekraïne en het Oekraïense volk zich op dit moment bevindt. 

Het college deelt deze gevoelens en wil ook hulp bieden aan de getroffenen. Wij verkennen momenteel wat de behoefte aan hulp en opvang is, wat er geboden kan worden en welke mogelijkheden er zijn op het moment dat er een beroep op ons wordt gedaan.  

VNG

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het organiseren van opvang voor gevluchte Oekraïners. Door het associatieverdrag dat de EU met Oekraïne sloot kunnen inwoners van Oekraïne vrij naar Europese landen reizen en mogen hier sowieso 90 dagen verblijven. Mogelijk wordt deze termijn vanwege de onveilige situatie in het thuisland door het Rijk verlengd. Omdat zij recht hebben op verblijf in Nederland hoeven de Oekraïense vluchtelingen zich in eerste instantie niet te melden voor een asielprocedure. De regie op de opvang ligt daarom vooralsnog niet bij het COA. 

De centrale coördinatie op de opvang en hulpverlening wordt op dit moment door twee partijen opgepakt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft zich nadrukkelijk opgeworpen als schakel tussen de vraag vanuit het Rijk om opvang en het aanbod vanuit gemeenten om opvang te organiseren. Daarnaast inventariseert de VNG het aantal beschikbare locaties bij gemeenten.

Bovenstaand is een samenvatting van de  raadsinformatiebrief die vandaag is verzonden en die u onder de stukken van de gemeenteraad (IBABS) terug kunt lezen. 

Veelgestelde vragen over huisvesting vluchtelingen Oekraïne / Most urgent questions about shelter for Ukranians

Naar aanleiding van de situatie in de Oekraïne leven er verschillende vragen in Rijswijk. Hieronder een antwoord op de meest acute vragen. 

Voor inwoners

Wilt u als inwoner in uw eigen huis onderdak bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne of tijdelijk aan statushouders? Schrijf u dan in bij https://takecarebnb.org/

Ook als u als vrijwilliger wilt helpen bij deze ‘matchmaking’ kunt u zich hier inschrijven. 

For refugees

Are you a refugee from the Ukraine and need immediate shelter? Travel to refugee location Ter Apel (Ter Apelervenen 3, Ter Apel). More information for refugees through https://forrefugees.vluchtelingenwerk.nl/en/important-information-your-own-language

Are you a refugee, staying with friends or family and need a place to stay in a couple of weeks? Register at https://takecarebnb.org/

In het algemeen

Vluchtelingen die acuut onderdak zoeken kunnen zich melden bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel dat beheerd wordt door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Vluchtelingen uit Oekraïne zijn echter geen asielzoekers omdat ze als Europeanen automatisch 90 dagen vrij in Nederland mogen verblijven. De opvang van deze vluchtelingen zal vooralsnog dus niet via het COA worden geregeld, maar via de Veiligheidsregio’s. Voor Rijswijk betekent dat de Veiligheidsregio Haaglanden, voorgezeten door de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. 

Vluchtelingenwerk helpt gemeenten en organisaties bij het organiseren van onderdak en de begeleiding van vluchtelingen. Ze regelen niet zelf opvanglocaties. Ze werken nauw samen met het COA en in het geval van Oekraïne de veiligheidsregio’s. Meer informatie over hoe particulieren kunnen helpen in deze situatie via deze website: https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen

VNG coördineert en helpt gemeenten bij de opvang van vluchtelingen. Gemeente Rijswijk heeft contact met VNG.