Incidentele subsidie cultuursector

Vanaf 1 september tot en met 1 oktober kunnen Rijswijkse culturele stichtingen, verenigingen, ondernemers en makers een aanvraag voor een incidentele subsidie indienen bij de gemeente Rijswijk. Graag brengt de gemeente deze mogelijkheid nogmaals onder de aandacht.

 

De subsidie is bedoeld om verlies door corona gedeeltelijk te compenseren, om activiteiten mogelijk te maken die het culturele leven weer op peil brengen en voor vernieuwende culturele initiatieven. De gemeente wil op deze manier bijdragen aan het herstel van het Rijswijkse culturele leven na de coronacrisis en aan vernieuwing. Het steunpakket bestaat uit gelden vanuit de Rijksoverheid en een gemeentelijk innovatiebudget voor culturele activiteiten. In totaal gaat het om € 338.800.

 

Aanvragen kunnen per post of mail worden ingediend van 1 september tot en met 1 oktober 2022. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de aanvraag aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Meer informatie over de aanvraag en voorwaarden vindt u op www.rijswijk.nl/steuncultuur