In de Bogaard naar een aantrekkelijk woon-, winkel- en verblijfsgebied

Samen naar een levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied. Dat is de ambitie die bewoners, ondernemers, eigenaren en de gemeente in de Gebiedsvisie voor In de Bogaard samen hebben uitgesproken. Om de verschillende (her)ontwikkelingen in en rondom In de Bogaard in samenhang te kunnen laten bijdragen aan die ambitie, is een Masterplan In de Bogaard en omgeving opgesteld. Het ontwerp Masterplan ligt tot en met 17 oktober 2019 ter inzage. Belangstellenden met vragen over het ontwerp zijn maandag 16 september 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur welkom op de inloopbijeenkomst in het stadhuis.

Impressie SteenvoordepleinHet huidige winkelcentrum zal op basis van het Masterplan op vele fronten ingrijpend veranderen. In het gebied staan veel winkelpanden leeg. In de toekomst zal het aantal vierkante meters winkeloppervlak met circa 20.000 m2 bvo verminderen. Hiervoor in de plaats komen nieuwe woningen. In de Bogaard verandert dan geleidelijk van een winkelcentrum naar een stedelijk gebied waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te winkelen of te recreëren.

Wethouder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer Armand van de Laar: “In de Bogaard is nu een versteend gebied in het groene Rijswijk. Daarom willen we veel groen en sfeer aanbrengen om het verblijf zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarnaast mist het winkelcentrum nu functies die een modern stadshart nodig heeft. Het masterplan draagt hiervoor oplossingen aan.”

Toekomstbestendig

Het Masterplan legt de visie en ruimtelijke kaders vast voor de transformatie van In de Bogaard. Dat betekent dat alle plannen en initiatieven moeten passen bij de ambities die we voor het totale gebied in het Masterplan vastleggen: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk. Zo wordt bijvoorbeeld het Bogaardplein opnieuw ingericht en krijgt het een groener karakter, worden diverse (leegstaande) kantoor- en winkelpanden omgebouwd tot wooncomplexen (zoals De Terp, de Sterpassage en de voormalige HBG-locatie) en maken we meer horeca en terrassen in het winkelgebied mogelijk.

Duurzame woningen, krachtiger winkelgebied

Volgens Robert Weisz, die als vastgoedbelegger van namens Timevest / Investore is betrokken bij de plannen voor In de Bogaard, krijgen wonen, winkelen en verblijven een andere dimensie na de ingrijpende renovatie en nieuwbouw de komende jaren. “Door de toevoeging van zo’n 2.000 duurzame woningen in een groene omgeving gaat de gemeente Rijswijk in dit gebied een geheel nieuwe beleving creëren en wordt In de Bogaard opnieuw op de kaart gezet in de regio Haaglanden”, aldus Weisz.

Ook vanuit de winkeliersvereniging wordt positief gereageerd op de voorgenomen plannen. Voorzitter Eline Koekenberg: “De winkeliersvereniging omarmt het Masterplan en de toekomstvisie van In de Bogaard. Zeker de transformatie van retail vierkante meters naar woningbouw kan voor ons niet snel genoeg beginnen. Dit zal zorgen voor een krachtiger winkelgebied met meer klanten in de directe omgeving.”

Ontwerp Masterplan In de Bogaard

Zorgen

Het concept-Masterplan is in april 2019 gepresenteerd aan belanghebbenden en belangstellenden. De aanpak van de leegstand en de vergroening van het centrum werden enthousiast ontvangen. Maar er waren ook zorgen, over bijvoorbeeld parkeeroverlast, wind- en bezonningshinder door de geplande hoogbouw en de milieusituatie rond de Prinses Beatrixlaan. De afgelopen maanden zijn deze aspecten nader onderzocht en is het plan is op punten aangepast en aangevuld tot het huidige ontwerp ‘Masterplan in de Bogaard’. Dit ligt tot en met donderdag 17 oktober 2019 ter inzage in het stadhuis of op www.rijswijk.nl/projecten/bogaardenomgeving. In deze periode kan iedereen het plan bekijken en eventueel een inspraakreactie sturen.

Inloopbijeenkomst

Wie meer wil weten over de ontwikkelingen in en om In de Bogaard, de verdere procedure of vragen heeft over het ontwerp, is welkom op de inloopbijeenkomst op maandag 16 september 2019. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadhuis aan het Bogaardplein 15. Iedereen kan vrij binnenlopen tussen 19.00 uur en 21.00 uur.