‘IkPas’ voor Algemeen Bestuur GGD Haaglanden

Het voltallige Bestuur van GGD Haaglanden bestaande uit de wethouders Zorg van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer, doet mee aan ‘IkPas’. IkPas is een jaarlijks terugkerende bewustwordingscampagne om tijdelijk geen alcohol te drinken. IkPas begint op 1 januari en duurt de gehele maand.Naast de leden van het Bestuur ‘past’ ook GGD Haaglanden-directeur Annette de Boer in januari. De Boer, ambassadeur voor IkPas voor de gemeente Rijswijk, onderstreept het belang van de campagne. “Met onze deelname aan IkPas willen de wethouders en ik graag benadrukken dat een maand lang geen alcohol nuttigen een goede en gezonde keuze is. Een pas op de plaats die zeker na de feestdagen gewoon heel verstandig is. Wij nodigen iedereen in onze regio, inwoners én organisaties, dan ook graag uit deel te nemen aan deze alcoholvrije maand.” 

Positieve veranderingen
Uit onderzoek onder de deelnemers aan de campagne in de afgelopen jaren blijkt dat veel deelnemers positieve (lichamelijke) veranderingen hebben ervaren door geen alcohol te gebruiken: ze voelden zich fitter, sliepen beter en/of vielen af. IkPas maakt niet alleen de deelnemers bewuster  van de voordelen van tijdelijk niet drinken. De campagne richt zich ook op het weloverwogen maken van de keuze wel of niet te drinken, het doorbreken van vastgeroeste (drink)patronen en het tegengaan van het “gewoon zijn” van alcoholgebruik.

IkPas is een initiatief van Stichting Positieve Leefstijl en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het aantal landelijke deelnemers aan IkPas dat zich heeft ingeschreven en geregistreerd is de 47.000 inmiddels gepasseerd. Hieronder zitten ook veel instanties die helpen bij het organiseren van deze actie. Zo doen alle 26 GGD-en en 10 verslavingszorginstellingen mee en is er een internationale samenwerking met Alcohol Change UK; IkPas is de Nederlandse variant van Dry January.