Het start met taal

Moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden kan grote gevolgen hebben. Daarom stemde het college van B&W op dinsdag 8 februari 2022 in met het nieuwe taalbeleidsplan 2022 van de gemeente Rijswijk: ‘Het start met Taal’. In Rijswijk zijn circa 5.500 volwassen inwoners laaggeletterd. Zij ondervinden problemen bij allerlei onderdelen van het dagelijkse leven: boodschappen doen, bezoek aan de dokter, een computer gebruiken, op hun werk en bij het vinden van werk.

 

‘Lezen en schrijven zijn onmisbaar in het dagelijks leven. Op het werk, bij het helpen van je kinderen bij huiswerkopdrachten of het bijhouden van de financiële administratie. Als gevolg van laaggeletterdheid ligt eenzaamheid maar ook gezondheidsklachten en financiële problemen op de loer. Het is dus enorm belangrijk om, samen met de partners, te investeren in het behouden en versterken van deze basisvaardigheden zodat dat iedere inwoner van Rijswijk binnen de eigen mogelijkheden kan meedoen’ aldus wethouder Johanna Besteman (Welzijn en Onderwijs).

Extra focus

In het bijzonder richt het taalbeleid op de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en digitale/online vaardigheden. Nieuw aanbod sluit aan bij de vraag en behoeftes van inwoners en succesvolle activiteiten vinden doorgang. Zoals het Taalhuis in de bibliotheek aan de Vliet dat jaarlijks door 550 mensen met vragen over taal, taalcursussen of taalaanbod wordt bezocht. Ook vindt het taalaanbod plaats dichtbij de inwoner, in de wijken zoals bij scholen, buurtcentra, sportverenigingen en werkgevers. Van de circa 5.500 laaggeletterde Rijswijkse inwoners krijgen bepaalde groepen extra aandacht, te weten:  jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, inwoners met een uitkering, werkenden zonder (aanvullende) uitkering en kwetsbare groepen, zoals mensen in de schulden en verslaafden.

Structureel aandacht

In Rijswijk hebben we structureel aandacht voor het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het ondersteunen van mensen die laaggeletterd zijn, onder meer vanuit het onderwijsachterstandenbeleid. Het taalbeleidsplan 2022, dat dit voorjaar wordt behandeld in de gemeenteraad, is de lokale vertaling van het Regionaal Programma Laaggeletterdheid 2021-2024.