Help jij ook mee om onze regio voor te bereiden op extreem weer?

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem. Het is een van de gevolgen van de klimaatverandering. Wil jij met je tuin, terrein, dak, plein, park of straat ook bijdragen aan een omgeving die is voorbereid op extreem weer? Vraag een bijdrage aan via de Stimuleringsregelingen of de Werkwijze Klimaatadaptatie van Delfland. In 2021 is in totaal € 500.000 beschikbaar om de regio voor te bereiden op extreem weer.

 

Om vooraf na te gaan of je recht hebt op een bijdrage en voor welk bedrag, doe je eenvoudig een online check. Afhankelijk van de maatregelen die je neemt, is er een passende regeling:

  • Voor kleinschalige maatregelen (zoals een regenton of de aanleg van een groen dak) dien je achteraf een aanvraag in. Per maatregel staat vast welk bedrag Delfland vergoedt.
  • Grootschalige projecten gericht op meer water opvangen, dien je vooraf in. Bepalend voor de bijdrage is het aantal kuub opgevangen regenwater.   

Heb je als bewoner, bedrijf en/of instelling een idee waarmee je de straat, buurt of wijk klimaatbestendig kunt maken, neem dan contact op met Delfland. Denk aan nieuwe maatregelen, buurtinitiatieven en activiteiten om bewustwording te vergroten. Kansrijke ideeën kunnen rekenen op een bijdrage van Delfland.

De vernieuwde stimuleringsregeling is ingegaan op 1 februari. Meer informatie is te vinden op www.hhdelfland.nl/subsidie. Kijk voor tips en inspiratie op www.klimaatkrachtig.nl.