Heeft u een leuk plan voor het Bogaardplein?

Het college stelt het Bogaardplein ter beschikking als plein voor een echte Rijswijkse zomer. Vanwege bezuinigingen zal de gemeente niet zelf iets organiseren, maar wil wel medewerking verlenen aan mooie initiatieven.

Logo In de Bogaard
Omdat het Bogaardplein na de zomer op de schop gaat, willen we Rijswijkers nu nog laten genieten van de ruimte die er is. De initiatieven moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Alleen ideeën van serieuze initiatiefnemers die de capaciteit hebben het initiatief zelf te organiseren en financieren zullen in behandeling worden genomen;
  • Initiatieven moeten het gebied versterken;
  • Initiatieven mogen niet concurreren met de huidige horeca-ondernemers en winkeliers van winkelcentrum In de Bogaard;
  • Initiatieven moeten ‘coronaproof’ worden uitgevoerd; 1,5 meter afstand
  • Het initiatief kan een tijdelijk karakter hebben. Na 15 september is er geen ruimte meer voor initiatieven vanwege de herinrichting van het Bogaardplein.

Heeft u een idee?

Inititatiefnemers kunnen zich melden tot 10 juli via stadhuis@rijswijk.nl.