Hardrijden aanpakken

Op het asfalt is het getal 30 weer goed te zien. Vandaag is bij de ingang van de Presidentenbuurt aan de Schaapweg de wegmarkering opnieuw aangebracht. Voor automobilisten is het nu weer duidelijk dat hier maximaal 30 km per uur mag worden gereden.

 

Te hard rijden is een veel voorkomend probleem in Rijswijk. Het zorgt voor onveilige situaties en voor hinder voor bewoners. De gemeente vindt verkeersveiligheid belangrijk en neemt daarom verschillende maatregelen. Een van die maatregelen is het beperken van de snelheid naar maximaal 30 km per uur. Met borden en markeringen op het wegdek wordt aangegeven waar deze snelheidslimiet geldt. Bij de ingang van de Presidentenbuurt waren de markeringen niet meer goed te zien. Op verzoek van de bewoners zijn deze opnieuw aangebracht.

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart kwam een kijkje nemen bij de werkzaamheden. “Van verschillende bewoners kreeg ik mee dat er te hard in hun wijk wordt gereden. Zij verzochten mij of we de 30 km markering beter zichtbaar wilden maken. Daar hebben we gehoor aan gegeven. Dit is een van de maatregelen die we vanuit de gemeente inzetten om de buurt veiliger te maken. Verkeersveiligheid is een speerpunt van de gemeente. Met het Actieplan verkeersveiligheid zetten we in op weginrichting, voorlichting en handhaving.  Waar dat kan richten we de openbare ruimte zodanig in dat te snel rijden wordt tegen gegaan. Daarnaast zorgen we voor educatie en voorlichting, bijvoorbeeld met verkeerslessen op school en het inrichten van schoolzones. Met de politie werken we samen als het gaat om handhaving. De politie voert geregeld snelheidscontroles uit.”

De wegmarkering bij de Presidentenbuurt is weer goed zichtbaar. Hier mag niet harder dan 30 km worden gereden (fotograaf: Frank Jansen).

.