Groot onderzoek naar koopgedrag in de Randstad

Op 21 september is in de Randstad een grootschalig onderzoek naar koopgedrag gestart. Inwoners uit Rijswijk worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst online invullen.

Koopstromenonderzoek 2018
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook Rijswijk neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. 

Meedoen

Rijswijkers ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. Deze huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/kso2018. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2018.nl. Mailen kan naar info@kso2018.nl.