Groot onderhoud bomen

Bomen zijn belangrijk voor Rijswijk. Onze bomen verbinden de parken en ecologische gebieden aan elkaar en vormen daarmee de groene aders in de wijken. Ze maken de straten gezelliger en zorgen voor verkoeling. Bomen zijn goed voor de gezondheid van mens en dier. We zijn trots op onze bomen en doen er alles aan om ze goed te verzorgen en ze gezond en veilig te houden.

 

In totaal beheren we ongeveer 35.000 bomen, langs straten, in parkjes en plantsoenen. Ieder jaar controleren we circa een kwart van onze bomen op hun gezondheid en kijken we of ze nog veilig voor hun omgeving zijn. Dit jaar hebben we in de wijken Plaspoelpolder, Huis te Lande, Julianapark, Te Werve, Muziekbuurt, Kleurenbuurt, Artiestenbuurt, Stationskwartier bijna 9.000 bomen op veiligheid gecontroleerd. Voor 161 bomen hebben we een kapvergunning aan moeten vragen en deze is inmiddels verleend. Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u zien waar deze bomen staan.

Wat is een boomveiligheidscontrole?

Wij zijn als boomeigenaar verplicht om de bomen goed te onderhouden en te laten controleren door een deskundige. Bij een controle kijkt deze deskundige of een boom gebreken heeft of dat er andere duidelijke tekenen zijn dat er iets met de boom aan de hand is. Er kan bijvoorbeeld dood hout in de kroon zitten, de boom kan ziek zijn of een schimmel hebben die we in de gaten moeten houden. Daarnaast kan ook het advies gegeven worden om de boom te snoeien, zodat een jonge boom op latere leeftijd een mooie kroon gaat vormen.

Resultaten

Uit de controle van 2022 kwam naar voren dat een groot aantal bomen gesnoeid moet worden. Deze werkzaamheden worden komende winterperiode uitgevoerd. Ook moeten we helaas een aantal bomen verwijderen omdat deze een slechte kwaliteit hebben of ziek zijn. Daardoor kunnen ze gevaarlijk worden voor hun omgeving. Voor deze bomen is een kapvergunning aangevraagd en verleend. Deze bomen krijgen binnenkort een lint om de stam.

Nieuwe bomen

De verwijderde bomen worden zo veel mogelijk vervangen door nieuwe exemplaren. Dit geldt ook voor de ca. 100 iepen die afgelopen zomer verwijderd zijn in verband met de dodelijke iepziekte. Dit lukt helaas niet altijd. Soms gaat een straat binnen een paar jaar helemaal op de schop voor een herinrichting en dan krijgen nieuwe bomen geen kans om te groeien. Of er liggen te veel kabels en leidingen in de ondergrond om een boom te planten. Daar waar wel een nieuwe boom geplant gaat worden, komt alvast een boompaal te staan. De beste periode om bomen te planten is van november tot april, afhankelijk van het weer. Wanneer het vriest planten we namelijk geen bomen.