Groot onderhoud bomen

Begin november is een start gemaakt met het snoeien van ruim 3.300 bomen. Daarnaast worden 136 bomen verwijderd die dood, ziek of onveilig zijn. Daarna gaan we in totaal ca.140 nieuwe bomen planten.

 

Eerder dit jaar hebben we bij 5.000 bomen een inspectie gehouden om hun toestand te controleren, een boomveiligheidscontrole genoemd. In totaal beheren we ongeveer 35.000 bomen langs straten, in parken en plantsoenen. De gecontroleerde bomen staan in de wijken Cromvliet, Leeuwendaal, Oud Rijswijk, Welgelegen, Bomenbuurt, Rembrandtkwartier, Havenkwartier, Julianapark, Te Werve en Huis te Lande.

Wat is een boomveiligheidscontrole?

Wij zijn als boomeigenaar verplicht om de bomen te onderhouden en te laten inspecteren door een deskundige. Bij een controle wordt gekeken of een boom gebreken heeft of andere duidelijke tekenen dat er iets met de boom aan de hand is. Er kan bijvoorbeeld dood hout in de kroon zitten of schimmel die in de gaten gehouden moet worden. Of een jonge boom moet gesnoeid worden, zodat die een mooie kroon gaat vormen. Bij de inspectie kunnen we ook ontdekken dat sommige bomen gevaar voor de omgeving opleveren, omdat ze bijvoorbeeld bij een volgende storm kunnen omwaaien. In de komende drie jaar gaan we ook alle andere straatbomen in de rest van Rijswijk controleren.

Resultaten

Uit de controle is naar voren gekomen dat ruim 3.300 bomen gesnoeid moeten worden. Deze werkzaamheden zijn inmiddels gestart en duren tot en met januari 2022.

Daarnaast wordt ook een aantal bomen verwijderd. Van de 136 bomen, is inmiddels voor 84 exemplaren een kapvergunning verleend. Voor de rest is dat niet nodig, omdat ze dood zijn of te dun. Eerder waren dit respectievelijk 137 te kappen bomen en 85 bomen waar een kapvergunning voor was verleend. Naar aanleiding van een bezwaarschrift gericht op één eik, is besloten om deze voorlopig te laten staan.

Een andere uitkomst uit de controle kan zijn dat een boom nader onderzocht moet worden omdat er twijfel bestaat over de veiligheid. Naar aanleiding van dit onderzoek is het noodzakelijk om voor nog eens 30 bomen een kapvergunning aan te vragen.

Nieuwe bomen

We gaan dit plantseizoen nieuwe bomen planten om de bomen te vervangen die we nu gaan verwijderen en ook de iepen die wegens ziekte eerder dit jaar zijn gekapt.

Bomen vervangen lukt helaas niet altijd. Soms gaat een straat binnen een paar jaar helemaal op de schop voor een herinrichting en dan krijgen die bomen geen kans. Of er staan nog veel grote bomen die het een jonge boom moeilijk maken om te groeien.