Groenorganisaties in Rijswijk leveren een belangrijke bijdrage aan beheerplan Landgoederenzone

De gemeente Rijswijk gaat de komende jaren samen met diverse organisaties de natuur toegankelijkheid en de beleving van de cultuurhistorie van de Landgoederenzone verbeteren. Afgelopen week zijn de afdelingen Stadsbeheer, groenbeheer, het kernteam Landgoederenzone van de gemeente Rijswijk samen met een vertegenwoordiging van de groenorganisaties in Rijswijk en het bureau Ecogroen het gebied in te gaan. Tijdens dit bezoek hebben zij belangrijke knelpunten in kaart gebracht en geïnventariseerd welke beschermmaatregelen er nodig zijn om ecologie, groenbeheer en cultuurhistorie beter met elkaar te verbinden. Deze punten worden meegenomen in een beheerplan wat een onderdeel is van het uitvoeringsprogramma voor de Landgoederenzone.

 

Beheerplan

De opdracht voor het opstellen van het beheerplan is gegund aan het bureau Ecogroen. Het plan beschrijft de belangrijkste waarden van de diverse gebieden in de Landgoederenzone zowel voor de ecologische, de recreatieve, cultuurhistorische als de economische functie. Op basis van het plan kunnen onderbouwde keuzes gemaakt worden over de belangrijke doelstellingen van de Landgoederenzone. Het beheerplan maakt ook duidelijk welke maatregelen daarvoor nodig zijn, en hoe en waar die uitgevoerd worden.

Aandachtsgebieden in de Landgoederenzone

Tijdens het bezoek zijn een aantal aandachtsgebieden bezocht. De groep bezocht bijvoorbeeld het Broekbos achter de Herberg van ’t Oude Nest . Dit stuk groen oogt in eerste instantie rommelig, wat zorgt voor een onveilige situatie op deze plek. Toch heeft dit rommelige groen veel natuurwaarden. “Vogels, kleine dieren en insecten gebruiken dit om zichzelf te beschermen en of zich te nestelen. Als we rommelig groen in het gebied allemaal opruimen verdwijnen diverse soorten paddenstoelen, planten, vogels en andere diersoorten. Dat heeft ecologische gevolgen.” Aldus Piet Aaldring van Platform Groen en Vogelbescherming Nederland. De groen organisaties geven uitdrukkelijk aan om in het beheerplan vooral een goede balans te vinden tussen recreatief gebruik en wat nodig is om de ecologie en natuurwaarden te kunnen behouden.

Rijswijkse bos natuur- en cultuurhistorische waarde belangrijk voor het karakter van de Landgoederenzone

Bij het barokke Rijswijkse Bos stond het gezelschap stil bij de ontwikkeling van de natuur en hoe dit in verbinding staat tot de cultuurhistorische waarde van het gebied. Hoe kun je zorgen dat natuurwaarden en cultuur elkaar juist versterken? En wanneer moeten er toch keuzes gemaakt worden?   “In het landschap zie je duidelijk typische kenmerken van tijdslagen in de ontwikkeling van het gebied. Bij het opstellen van het beheerplan is het belangrijk om hier aandacht zorgvuldig mee om te gaan.” Aldus Martin Esdee, ecologisch adviseur van de gemeente Rijswijk.

Prachtplekken en natuurkerngebieden

In de Landgoederenzone zijn een aantal natuurkerngebieden aangewezen waar je liever minder mensen wilt hebben en prachtplekken die zich bij uitstek lenen voor recreatief gebruik. De groep bezocht onder andere de prachtplek Schoonoord wat ligt bij het Julialaantje aan de kant van Oud Rijswijk. Voor deze plek willen we gezamenlijk kijken naar een nieuw ontwerp wat het centrum meer gaat verbinden met de rest van de Landgoederenzone.

Vervolgproces

Naast deze sessie met het groene netwerk organiseert Ecogroen samen met de gemeente een aantal werksessies waar onder andere de beheerders, sportverenigingen, diverse afdelingen van de gemeente en andere organisatie in de Landgoederezone betrokken worden. Deze werksessies zijn erop gericht om de ambities en kansen zo breed mogelijk duidelijk te krijgen. Op basis daarvan kan er een strategie ontwikkeld worden en hanteerbaar beheerplan opgesteld worden. Hiermee draagt het beheerplan bij om de natuur in de stedelijke omgeving een grotere plek te geven. Zo maken we van de Landgoederenzone een mooi, samenhangend gebied dat uitnodigt om te recreëren en waar het fijn is om te verblijven en tot rust te komen. Een groene ader in de stad waar Rijswijkers trots op zijn.

Meer weten?

Meer informatie over het project Landgoederenzone vindt u op platform Samen Rijswijk