Gezocht: leden voor de Adviesraad Sociaal Domein m/v

Wilt u meedenken en adviseren over wonen, (jeugd-) zorg, passend onderwijs, participatie en sociale voorzieningen in Rijswijk? Dan zoeken wij u voor de Adviesraad Sociaal Domein.


De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Dat is advies over onderwerpen binnen het sociaal domein op het gebied van beleid en uitvoering.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit actieve en sociaal betrokken vrijwilligers. Als alle functies zijn ingevuld zijn dat twaalf leden, een secretaris en een voorzitter. Op dit moment zijn er meerdere plaatsen in de Adviesraad beschikbaar.

Wat houdt de functie in?

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein komt u op voor de belangen van inwoners die gebruikmaken van voorzieningen binnen het sociaal domein. U geeft signalen door en praat en denkt mee over het gemeentelijk beleid. U vormt als het ware de brug tussen inwoners en gemeente.

Wat verwachten wij van u?

  • U woont in Rijswijk.
  • U hebt kennis over of ervaring met de Wmo, de Participatiewet en/of de Jeugdwet, het liefst gericht op de Rijswijkse situatie.
  • U bent actief in netwerken met maatschappelijke organisaties en/of (ervarings)deskundigen in Rijswijk op één of meer terreinen waarover de Adviesraad Sociaal Domein adviseert.
  • U bent samenwerkingsgericht, communicatief vaardig en constructief.
  • U hebt ervaring met het lezen van ambtelijke stukken (beleid en wetgeving) en weet deze te vertalen naar de praktijk.
  • U bent geen formele vertegenwoordiger van bepaalde belangengroepen of –organisaties en hebt geen binding met professionele aanbieders waarmee de gemeente officieel samenwerkt.
  • U bent niet ambtelijk of bestuurlijk werkzaam voor de gemeente Rijswijk.
  • U neemt op persoonlijke titel zitting in de Adviesraad Sociaal Domein.

Tijdsbesteding en vergoeding

Zitting in de Adviesraad kost u ongeveer 2 dagdelen per 6 weken. Vergaderingen vinden eens per 6 weken ’s middags  plaats. U ontvangt hiervoor een bescheiden vergoeding. Daartegenover staat dat u inspirerende contacten opdoet en uw netwerk vergroot, net als uw kennis en expertise over het sociaal domein.

Reageren of meer weten?

Hebt u belangstelling? Stuur vóór 12 november 2018 uw motivatie en cv naar: Gemeente Rijswijk, t.a.v. J. den Hartogh, Opgave Sociaal Domein, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. U kunt dit ook per e-mail sturen naar jdhartog@rijswijk.nl. Ook uw vragen kunt u mailen of telefonisch stellen aan dhr. J. den Hartogh, op werkdagen via telefoonnummer 14070.