Gemeente Rijswijk en 3W real estate sluiten intentieovereenkomst herontwikkeling Sterpassage

Een volgende stap in de grootschalige transformatie van In de Bogaard naar een gemengd stadscentrum. Op 25 februari 2021 heeft 3W real estate een intentieovereenkomst met de gemeente Rijswijk gesloten over de herontwikkeling van de Sterpassage.

 

Masterplan In de Bogaard

De herontwikkeling van de Sterpassage maakt onderdeel uit van het Masterplan In de Bogaard, dat eind 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. 3W en de gemeente zijn al langere tijd in overleg over deze ontwikkeling. Dit wordt nu formeel door het tekenen van deze intentieovereenkomst.

Herontwikkeling Sterpassage

AT Capital en 3W hebben gezamenlijk De Sterpassage aangekocht. 3W is als ontwikkelaar van plan de huidige Sterpassage te slopen en twee nieuwe complexen te ontwikkelen, gescheiden door een nieuw plein. Dit plein vormt  een onderdeel van de nieuwe route voor langzaam verkeer door In de Bogaard, tussen de Ministerbuurt en het station (Pyramideplein). De twee nieuwe complexen aan dit plein, met gebouwen van circa 55, 40 en 75 meter hoog, bieden ruimte aan circa 485 appartementen en aan winkels, horeca en andere commerciële en/of sociaal-maatschappelijke voorzieningen op de begane grond. Een groot deel van de woningen worden middeldure woningen. Het schetsontwerp is in een eerder stadium al eens gepresenteerd aan de direct omwonenden langs de Steenvoordelaan.

Bestemmingsplan

Op basis van de intentieovereenkomst werkt de ontwikkelaar het bouwplan verder uit. Ook is een herziening van het bestemmingsplan nodig, waarvoor de procedure naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 zal worden gestart.